//
czytasz...

e-Health

AHP i Comarch będą współpracować nad rozwojem telemedycyny

comarch logo

American Heart of Poland S.A. (AHP) oraz Comarch Healthcare S.A. (Comarch) rozpoczęły współpracę, której celem jest wprowadzenie i rozpropagowanie innowacyjnych usług telemedycznych dla osób cierpiących na schorzenia sercowo-naczyniowe. Dzięki planowanym rozwiązaniom, wspartym dodatkowo badaniami klinicznymi, pacjenci opuszczający szpital będą mogli zostać objęci zdalną, profesjonalną opieką lekarską, gwarantującą im bezpieczeństwo przez całą dobę siedem dni w tygodniu.

 

Obie firmy widząc potencjał podmiotów zawarły list intencyjny o współpracy strategicznej na rzecz badań i rozwoju oraz wdrożenia rozwiązań telemedycznych. Jednocześnie zostały zawarte umowy o wdrożeniu Centralnego Systemu Obsługi Pacjenta (HIS) w AHP, który to system ma być platformą zintegrowaną z rozwiązaniami telemedycznymi, jak również z platformą systemową na potrzeby analizy efektywności kosztowej świadczonych usług (ERP). Umożliwi to zbudowanie pełnego wglądu w proces leczniczy pacjenta. Zarówno ten realizowany bezpośrednio w jednostce medycznej, jak postępu procesu leczniczego przez pacjenta w ramach zaleceń lekarskich lub dalszej rehabilitacyjnych.

Od początku w American Heart of Poland oferowaliśmy naszym pacjentom kompleksową terapię, obejmującą diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Dzięki rozwojowi technologii chcemy pójść o krok dalej i zagwarantować naszym pacjentom opiekę również po zakończeniu pełnego procesu leczenia, gdy wracają oni do domu – mówi profesor Paweł Buszman, prezes zarządu Amercian Heart of Poland. Dlatego chcemy rozpocząć współpracę z jednym z najlepszych podmiotów na rynku telemedycznym i wprowadzić ofertę zdalnej opieki kardiologicznej, ukierunkowanej zarówno na wczesną diagnostykę i profilaktykę, jak i na bieżący monitoring stanu zdrowia pacjentów w grupach wysokiego ryzyka – dodaje.

Nawiązanie współpracy pozwoli na objęcie precyzyjnym monitoringiem kardiologicznym szerokiej grupy pacjentów AHP. W przypadku gdy dotychczas wykonane badania nie dają jednoznacznej diagnozy, możliwa będzie kontynuacja zdalna badań, a personel medyczny AHP będzie na bieżąco nadzorował stan zdrowia swoich pacjentów, podejmując stosowne interwencje, w zależności od okoliczności – komentuje profesor Janusz Filipiak, założyciel i prezes Comarch Healthcare S.A.

Łącząc technologie wypracowaną w Comarch Healthcare o nazwie Comarch e-Care oraz doświadczenie lekarzy z AHP, pacjenci będą mieli zapewnioną całodobową opiekę, jak również możliwość kontaktu telefonicznego z personelem medycznym za pośrednictwem infolinii. Jeżeli w trakcie monitoringu pacjenta, rejestrator wykryje nieprawidłowości w pracy serca, personel medyczny zlokalizowanego na terenie jednej z placówek AHP (X Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Tychach) Centrum Monitorowania Serca, podejmie stosowne działania, włącznie z wezwaniem karetki pogotowia w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia badanego.

Comarch e-Care to rozwiązanie przeznaczone do rejestrowania oraz analizy danych kardiologicznych umożliwiające zdalną transmisję zgromadzonych wyników. Składa się z dwóch elementów – przenośnego, cyfrowego rejestratora Comarch PMA oraz aplikacji służącej do analizy odczytów EKG. Dzięki specjalnie zaprojektowanym bateriom litowo-jonowym możliwe jest długotrwałe badanie pacjenta, a wbudowany dzienniczek aktywności pozwala zindywidualizować pomiary i progi alarmów wychwytywanych przez algorytmy. Comarch e-Care może być stosowany nie tylko w opiece nad osobami wymagającymi monitoringu kardiologicznego, czy diagnostyce chorób serca, ale generalnie w profilaktyce zdrowotnej czy medycynie sportowej.

W ramach współpracy AHP i Comarch w placówkach medycznych grupy planowane jest wprowadzenie nowoczesnych technologii informatycznych, takich jak m.in. rozwiązania klasy HIS, umożliwiające jeszcze efektywniejsze zarządzanie procesem leczenia pacjentów oraz prowadzenie ujednoliconej elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów, wspólnej dla wszystkich klinik. AHP otrzyma również możliwość świadczenia pacjentom nowatorskich usług medycznego Concierge, z uwzględnieniem szybkiego dostępu do usług oraz porad lekarskich on-line. Dzięki tym rozwiązaniom pacjenci uzyskają wgląd w osobisty rejestr dokumentacji medycznej z użyciem różnorodnych kanałów dostępowych, wystawianie recept on-line, czy dostępu do bazy wiedzy i spersonalizowanego zestawu zaleceń bazującego na historii zdrowia i choroby.

Współpraca z Comarchem jest kolejnym istotnym krokiem, rozszerzającym prowadzone już przez American Heart of Poland działania badawcze, związane z wdrożeniem rozwiązań z zakresu szeroko rozumianej telemedycyny. Należące do Grupy AHP Centrum Badawczo-Rozwojowe otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację badań w projekcie prowadzonym w ramach konsorcjum pod przewodnictwem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, pod tytułem: „Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji kosztów ich leczenia”. Dodatkowo NCBiR dofinansował także samodzielny projekt AHP „Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnym programie optymalnej rehabilitacji kardiologicznej u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego”. W ramach tego projektu, jako kontynuację rehabilitacji stacjonarnej, AHP chce zaproponować swoim pacjentom dodatkową roczną rehabilitację zdalną przy użyciu technologii telemedycznych. Około 500 pacjentów zostanie zaopatrzonych w odpowiedni sprzęt, m.in. urządzenia monitorujące ich stan zdrowia.

Grupa American Heart of Poland

Założona w 2001 roku Grupa American Heart of Poland (AHP) to obecnie ponad 30 placówek, ratujących zdrowie i życie ponad 55 tysięcy pacjentów rocznie. AHP jest liderem w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia w Polsce. Wszystkie oddziały działające w ramach AHP pełnią 24-godzinne dyżury dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca. AHP były pionierem m.in. w kompleksowym leczeniu chorych z rozsianą miażdżycą tętnic wieńcowych i obwodowych (w tym z miażdżycą tętnic szyjnych), w wykonywaniu złożonych zabiegów wieńcowych u chorych zdyskwalifikowanych do leczenia kardiochirurgicznego, a także we wprowadzeniu urządzeń do aterektomii tętnic obwodowych w celu zapobiegania konsekwencjom niedokrwienia kończyn dolnych. Na co dzień w placówkach pracuje ponad 300 wybitnych kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych. Chory w placówkach grupy AHP ma dostęp do kompleksowego programu leczenia, obejmującego profilaktykę, diagnostykę, terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych z zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, a także rehabilitację realizowaną na bazie Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA. W strukturach AHP działa dodatkowo Centrum Badawczo-Rozwojowe. Dzięki unijnym środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z puli na wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w wysokości 18 mln zł, w CBR prowadzone są badania nad leczeniem wad zastawkowych serca, niewydolności serca oraz w zakresie zaburzeń krzepnięcia i leczenia.

Comarch Healthcare

Comarch Healthcare zajmuje się dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań IT dla medycyny. Firma sprawnie łączy kompetencje placówek medycznych i przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z najnowszymi osiągnięciami z zakresu telemedycyny. Spółka oferuje m.in.: systemy do zarządzania placówką medyczną, rozwiązania dla lekarzy i usługi telemedyczne. Obecnie z oprogramowania Comarch Healthcare korzysta ponad 70 szpitali, a 25000 użytkowników na co dzień posługuje się rozwiązaniami spółki. Około 2500000 pacjentów rocznie jest obsługiwanych przy pomocy systemów medycznych spółki. Rozwiązania Comarch Healthcare wspierają sektor medyczny w systemie 24/7/365. Firma jest m.in. producentem oprogramowania dedykowanego szpitalom (Comarch OptiMed), przychodniom (Comarch Optimed24) oraz lekarzom (medNote). Comarch Healthcare oferuje również innowacyjne rozwiązania w dziedzinie telemedycyny.

Źródło: Comarch

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Dyskusja

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Napisz komentarz