//
czytasz...

e-Health

Asseco zinformatyzuje częstochowski szpital

asseco logo

Asseco Poland wdroży medyczny system informatyczny w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. To dedykowane szpitalom rozwiązanie informatyczne – Asseco Medical Management Solutions. Ponadto uruchomi Elektroniczną Dokumentację Medyczną, System Informacji Zarządczej, dostarczy sprzęt komputerowy oraz przeszkoli personel placówki. Umowa o wartości ponad 1,9 mln zł brutto została zawarta wyniku przetargu nieograniczonego. Zakończenie projektu nastąpi w maju 2015 r.

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony zawarł z Asseco Poland umowę, która obejmuje wdrożenie rozwiązania dedykowanego dla sektora ochrony zdrowia – Asseco Medical Management Solutions (AMMS), dostawę sprzętu komputerowego, w tym tabletów medycznych, a także szkolenie pracowników szpitala. AMMS zostanie zintegrowany z systemem radiologicznym i laboratoryjnym.

W ramach projektu szpital znacząco zwiększy zakres informatyzacji, co przełoży się na optymalizację obiegu informacji oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania. Uruchomiony zostanie proces wymiany danych pomiędzy modułami medycznymi AMMS a aplikacjami wspierającymi działy administracyjne jednostki. Ważnym elementem wdrożenia jest System Informacji Zarządczej, który umożliwi kierującym szpitalem bieżące monitorowanie wyników finansowych. SIZ pozwoli również na analizowanie statystyk medycznych oraz kontrolę rozliczeń z NFZ. Dostarczy informacji m.in. o tym, jaka część wykonanych usług medycznych została zafakturowana.

Dodatkowo, lekarze uzyskają dostęp do danych medycznych w każdym miejscu szpitala. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu aplikacji mobilnej mHOSP, dostępnej na specjalnych tabletach medycznych. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania lekarze będą mogli zlecać badania bez względu na miejsce, którym aktualnie się znajdują, a informacja o zleceniu, wraz z danymi pacjenta pojawi się w odpowiednim gabinecie czy pracowni.

Ważnym elementem projektu jest również uruchomienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, która zgodnie z ustawowymi obowiązującymi przepisami, ma zostać wdrożona we wszystkich jednostkach medycznych do połowy 2017 roku.

Źródło: Asseco

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Dyskusja

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Napisz komentarz