//
czytasz...

ECM

Kompania Węglowa wdrożyła OCR z Comarch ECM

comarch logo

W listopadzie 2012 w ramach centralizacji usług księgowych w Kompanii Węglowej zakończyło się wdrożenie rozwiązania Comarch ECM Capture&OCR do automatyzacji procesów wprowadzania danych finansowo-księgowych. Już po miesiącu działania, główne cele projektu –  optymalizacja rejestracji danych z dokumentów oraz redukcja kosztów w tym obszarze, zostały osiągnięte.

Wdrożenie obejmuje m.in. skanowanie, OCR i rejestrację danych finansowych z m.in. faktur zakupu, korekt, rachunków, not księgowych, not odsetkowych, wezwań do zapłaty oraz zajęć komorniczych. Zeskanowane dokumenty poddawane są procesom ekstrakcji danych (OCR),  ich kategoryzacji (automatyczne indeksowanie), weryfikacji, a następnie importowane są do systemów wewnętrznych firmy. Planowana jest obsługa ponad 1 mln. dokumentów rocznie.

– Przystępując do projektu i rozpisując przetarg, naszym założeniem był wybór wydajnego narzędzia, który mieliśmy dokonać w oparciu o rzeczywiste porównanie działania różnych rozwiązań dostępnych na rynku polskim na realnych danych naszej firmy. Biorąc pod uwagę nasze cele – czyli automatyzację przy wprowadzaniu danych, redukcję błędów ludzkich, podniesienie jakości danych i  usprawnienie procesu, skupiliśmy się na analizie szybkości i skuteczności w rozpoznawaniu treści przez konkurujące systemy. Przeprowadzony konkurs wygrał Comarch i w czerwcu podpisana została umowa na realizację projektu. W połowie listopada z sukcesem zakończyło się wdrożenie system – zgodnie z harmonogramem i w pełnym zakresie funkcjonalnym. Założone cele projektowe zostały osiągnięte, przekładając się na znaczne oszczędności w naszej firmie,a sam przebieg wdrożenia i współpracę z firmą Comarch oceniamy bardzo pozytywniemówi Adam Mańka, dyrektor Biura Rachunkowości Kompanii Węglowej.

– Projekt objął zarówno dostarczenie skanerów, jak i oprogramowania Comarch ECM Capture&OCR. Przygotowaliśmy cztery stacje skanujące oraz dwadzieścia stacji weryfikujących. W ciągu jednej minuty skanowane jest ok. 500 dokumentów, z których następnie odczytywane są poszczególne dane finansowe, kategoryzowane i przekazywanie do systemu finansowo – księgowego Kompanii Węglowej. Szybkość i poprawność danych podnoszą dodatkowe weryfikacje danych w oparciu o słowniki pochodzące z innych systemów klienta. Średni czas obsługi faktury – od momentu skanowania do wprowadzenia do systemu F/K – to ok. 2 minut, dla większości ok. 60 sekund – zaznacza Marek Lejman-Gąska, dyrektor Centrum Produkcyjno – Wdrożeniowego Comarch ECM w Katowicach.

– Przetarg w Kompanii Węglowej, realizowany w trybie konkursu ofert, wymagał dobrego przygotowania zarówno produktu jak i zespołu. Wybór rozwiązania oparty był na rywalizacji między dostawcami w siedzibie Kompanii Węglowej. Comarch zaoferował narzędzie, które umożliwia rozpoznanie  poszczególnych pól biznesowych i uczenie się w trakcie rzeczywistej pracy na dokumencie, bez konieczności wcześniejszego przygotowania szablonu, co często konieczne jest w przypadku innych rozwiązań na rynku – dodaje Maciej Dudek, Business Solution Manager Comarch ECM.

Źródło: www.comarch.pl

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Dyskusja

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Napisz komentarz