// archiwum

Edukacja

Ta kategoria jest przypisana do 27 postów
DomConsult Logo

System ERP GRANIT dla studentów studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, oraz producent oprogramowania klasy ERP – firma: DomConsult Sp. z o.o. porozumiały się w sprawie współpracy naukowej. Na mocy uzgodnień, słuchacze studiów podyplomowych na kierunku: „Zarządzanie w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej” będą mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania w oparciu o system ERP: „Granit”. W ramach współpracy, specjaliści DomConsult […]

Czy Konstytucja dla Nauki zatrzyma rozwój polskiego IT?

Konstytucja dla Nauki, czyli przedstawiony 19 września br. projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, może doprowadzić do jeszcze większego deficytu programistów, zauważają eksperci ze szkoły programowania online Kodilla. Czy podniesie jakość nauczania? Nie wiadomo. Dziwaczne kierunki studiów oderwane od potrzeb studentów i rynku pracy, ułomności wynikające ze zbiurokratyzowanych warunków prowadzenia studiów, zwłaszcza konstrukcja minimów kadrowych, nieskuteczność […]

serwersms logo m

Technologia w służbie edukacji

Szkolne mury właśnie się zapełniły, a za chwilę przyjdzie kolej i na uczelniane. Jak co roku wszystkie te placówki czeka wiele wyzwań. W ich sprawnym funkcjonowaniu pomóc mogą internetowe oraz mobilne rozwiązania, które z uwagi na to, że nie są ani skomplikowane, ani drogie, wykorzystywane są coraz częściej. Podnoszenie poziomu edukacji oraz szybka i skuteczna […]

aruba cloud logo m

Technologie chmurowe pomagają uczelniom wyższym w kształceniu studentów

Już w październiku aule, sale warsztatowe i laboratoria uczelni wyższych zapełnią się studentami. Z każdym kolejnym rokiem akademickim technologie informatyczne zyskują coraz większe znaczenie w procesie kształcenia studentów, jak też w projektach badawczych. Podobnie jak w świecie biznesu, w ostatnich latach sektor szkolnictwa wyższego wykonuje zdecydowany zwrot ku rozwiązaniom chmurowym. Co zatem sprawia, że rektorzy […]

Powiew nowoczesności przewietrzy uczelnie? Firmy wspierają cyfryzację szkół wyższych

Edukacja akademicka w Polsce nie nadąża za rozwojem technologii – to popularna opinia zarówno wśród ekspertów, jak i studentów. Rozdźwięk między cyfrowymi kompetencjami młodych, a ofertą uczelni jest widoczny. Z drugiej jednak strony pojawiają się symptomy pozytywnych zmian – m.in. realna informatyzacja, współpraca z technologicznymi firmami przy programie studiów czy wdrażanie platform e-learningowych. Uczelnie muszą […]

Firma Unit4 jako pierwsza dostarcza nowoczesny, kompleksowy system informatyczny dla studentów

Firma Unit4, szybko rozwijający się lider w branży aplikacji dla przedsiębiorstw z sektora usług, ogłosiła dzisiaj debiut swojego nowego systemu informacyjnego dla studentów (SIS) o nazwie Unit4 Student Management. Nowe rozwiązanie zmieni sposoby, w jakie instytucje edukacyjne przyciągają studentów, zarządzają nimi i wspierają ich na przestrzeni całego „cyklu życia” na uczelni. Zaspakaja on pilną potrzebę […]

Politechnika Rzeszowska z nowoczesną platformą e-usług

SIMPLE S.A. zakończyło prace wdrożeniowe w ramach największego w ostatnich latach przedsięwzięcia z zakresu informatyzacji uczelni wyższych w Polsce. Projekt „ePRz – otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji” w Politechnice Rzeszowskiej obejmował wdrożenie rozwiązania udostępniającego e-usługi dla społeczeństwa informacyjnego województwa podkarpackiego. Z uwagi na profil działania i potencjał Uczelni będą to w […]

Akademia Sztuk Pięknych wybrała oprogramowanie SIMPLE

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, to kolejna już publiczna uczelnia artystyczna, która w wyniku przetargu nieograniczonego wybrała ofertę złożoną przez SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie. Podpisana umowa obejmuje wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, przeniesienie danych z obecnie funkcjonujących, rozproszonych i niezintegrowanych systemów do w pełni zintegrowanego systemu informatycznego oferowanego przez SIMPLE S.A. oraz przeprowadzenie […]

Jedyna w Polsce uczelnia kształcąca kadrę oficerską policji wybrała oprogramowanie GRUPY SIMPLE

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, jedyna uczelnia w kraju, kształcąca kadrę oficerską policji, podpisała umowę z Grupą Kapitałową SIMPLE na wdrożenie systemu dziekanatowego SIMPLE.EDU. Realizacja projektu pozwoli unowocześnić komunikację uczelni ze studentami, zautomatyzować obsługę sesji egzaminacyjnych, wprowadzić elektroniczną legitymację studencką oraz internetową rekrutację studentów. System umożliwi również władzom uczelni, zgodnie z wymogami ustawy o szkolnictwie […]

Politechnika Opolska wdrożyła system TETA EDU

Wobec trudnych wyzwań stojących przed polskimi uczelniami, każda z nich musi znaleźć rozwiązanie by nie tylko przyciągnąć do siebie studentów, lecz również zapewnić im najlepsze możliwe warunki do zdobywania wiedzy. Nie byłoby to możliwe bez inwestycji w zaplecze technologiczne i rozwiązania do wspomagania zarządzania takimi placówkami. Politechnika Opolska wdrożyła w tym celu system TETA EDU. […]