//
czytasz...

Edukacja

Technologia w służbie edukacji

serwersms logo m

Szkolne mury właśnie się zapełniły, a za chwilę przyjdzie kolej i na uczelniane. Jak co roku wszystkie te placówki czeka wiele wyzwań. W ich sprawnym funkcjonowaniu pomóc mogą internetowe oraz mobilne rozwiązania, które z uwagi na to, że nie są ani skomplikowane, ani drogie, wykorzystywane są coraz częściej.

Podnoszenie poziomu edukacji oraz szybka i skuteczna komunikacja to priorytety nowoczesnej placówki oświatowej. Co zrobić, by usprawnić przepływ informacji? Jakie wdrażać narzędzia? W codziennej pracy szkół i uczelni pomóc mogą np. elektroniczne dzienniki, dostępne platformy edukacyjne, a nawet… SMS-y.

Elektroniczne dzienniki – wirtualne informatory

Stosy kartek, ręczne wypisywanie każdego dokumentu, arkusze ocen czy uwag to szkolny obraz, który powoli staje się wspomnieniem. Dziś grono pedagogiczne i dyrektorzy placówek edukacyjnych chętnie sięgają po nowoczesne narzędzia. Jednym z nich są dzienniki elektroniczne, oficjalnie zatwierdzone już przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Prowadzenie takiego dziennika niesie ze sobą sporo korzyści: nauczyciel może w sposób automatyczny wypełniać karty informacyjne albo świadectwa, a rodzice i dzieci mogą z kolei szybko i w każdym dogodnym dla siebie momencie przejrzeć oceny w internecie.

Platformy edukacyjne – interaktywnie i z pomysłem

Innym przydatnym narzędziem pozytywnie wpływającym na funkcjonowanie placówki oświatowej są platformy edukacyjne (np. Moodle, Zdobywcy Wiedzy). Wspierają one procesy kształcenia i zarządzania szkołą oraz komunikację z uczniami i ich opiekunami. Nauczyciele mogą tworzyć własne testy, materiały dydaktyczne, a następnie udostępniać je podopiecznym oraz rodzicom. Administracja szkoły z kolei, w utworzonej do tego celu przestrzeni, może zamieszczać informacje dotyczące aktualności z życia szkoły, planu zajęć, ewentualnych zastępstw, a także wzory różnych pism itp. To niewątpliwe ułatwienie, oszczędność czasu, poprawa jakości pracy i wzrost efektywności. W przypadku nauczania początkowego nauczyciele mogą również korzystać z narzędzi do tworzenia prostych gier edukacyjnych (takich jak Zondle, czy LearningApps), np. puzzli czy wykreślanek.

SMS – szybko, pewnie i każdej sytuacji

Wszystkie placówki oświatowe bez względu na szczebel (od przedszkoli, przez podstawówki aż po uczelnie wyższe) potrzebują szybkiego i skutecznego narzędzia komunikacyjnego, które pozwoli im w natychmiast dotrzeć do odbiorców. Taką gwarancję daje SMS, który dla Polaków wciąż jest jednym z bardziej popularnych sposobów komunikowania. Według danych UKE z 2016 r., w ubiegłym roku Polacy wysłali 50,2 mld krótkich wiadomości tekstowych (liczba ta od siedmiu lat oscyluje w granicach 50 mld), co uplasowało nas na dziewiątym miejscu w Europie pod względem średniej liczby wysłanych SMS-ów. Co więcej, jak wynika z ostatniego  raportu Komunikacja SMS w Polsce przygotowanego przez Platformę SerwerSMS.pl, placówki  edukacyjne należą do tych instytucji w sektorze publicznym, które chętnie wybierają SMS jako drogę kontaktu (jako trzecie w kolejności z deklaracją 22% badanych o otrzymaniu tego typu powiadomień, zaraz po urzędach państwowych – 55% oraz szpitalach i przychodniach – 42%).

– Za pomocą SMS-a można przekazać zarówno rodzicom, jak i pracownikom sektora oświaty bieżące informacje, np. o odwołaniu lub zmianie godzin zajęć z powodu awarii czy choroby. W nagłych przypadkach to szczególnie istotne i wyjątkowo skuteczne, a to przez powszechny dostęp do tej usługi.  Nie każdy przecież ma możliwość bieżącego śledzenia poczty elektronicznej czy innych aplikacji – tłumaczy Daniel Zawiliński, Managing Director COO Platformy SerwerSMS.pl . – Zaletą SMS-a jest również to, że komunikat można skierować do wybranej grupy odbiorców, np. danego rocznika, wybranej klasy, czyli można wysyłać go masowo, ale też selektywnie. Pomaga w tym intuicyjna w obsłudze, dostępna dla nadawcy wiadomości platforma. Dzięki opcji wysyłek cyklicznych system może również automatycznie wysłać przypomnienia dotyczące zebrań rodziców czy ewentualnych płatności. Możliwości jest tak wiele, jak potrzeb komunikacji – dodaje Zawiliński.

Zarządzanie placówką edukacyjną, na każdym jej poziomie, to także ogrom obowiązków związanych m. in. z zapewnieniem terminowych dostaw produktów i usług umożliwiających jej sprawne funkcjonowanie. Dzięki wykorzystaniu platformy do wysyłki SMS-ów podmioty te mogą sprawnie kontaktować się z firmami, które dostarczają artykuły biurowe, produkty do przygotowywania posiłków lub gotowe obiady itp. Korzyść jest analogiczna, jak w każdym przypadku: oszczędność czasu i środków finansowych oraz pewność szybkiego dostarczenia komunikatu.

Powiadomienia SMS są również niezwykle pomocne w procesach rekrutacyjnych na różnych szczeblach edukacji. Masowa wysyłka ułatwia zarówno pracownikom administracyjnym ich działalność informacyjną, jak samym zainteresowanym (młodzieży, rodzicom najmłodszych) uzyskiwanie i ewentualne przekazywanie takich informacji dalej. Szczególnie istotne może się to okazać na uczelniach wyższych, gdy przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego trzeba sprawnie poinformować setki lub nawet tysiące osób np. o zmianach w procesie rekrutacji, jej kolejnych etapach, czy ostatecznych wynikach. Szybka i skuteczna komunikacja wpływa pozytywnie też na inne aspekty codziennego funkcjonowania uczelni wyższej. Bazy numerów pozwalają przekazywać bowiem ważne informacje zdefiniowanym grupom, np. studentom danego roku, danej specjalizacji czy trybu nauczania. Dzięki wiadomości przekazanej wprost na ekran telefonu, informacja o godzinach dziekańskich lub rektorskich, zmianie terminu zajęć czy złożenia określonych wniosków, raczej nikomu nie umyka.

Oszczędność czasu i pieniędzy i ludzkich zasobów to nie jedyna zaleta wykorzystania przez placówki edukacyjne profesjonalnych narzędzi – to także element budowania wizerunku nowocześnie zarządzanej i sprawnie funkcjonującej placówki oświaty. Do miana takiej każda przecież chce aspirować.

Źródło: SerwerSMS.pl

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Dyskusja

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Napisz komentarz