//
czytasz...

ERP

Hybrydowy model dostępu do ERP

bpsc logo

Od kilku lat trwa wyścig dostawców systemów wspomagających zarządzanie na mobilny dostęp do oferowanych rozwiązań. Każdy taki trend to korzyść dla użytkowników oprogramowania oraz impuls do zwiększania innowacyjności rozwiązań IT. Podobnie jednak, jak w przypadku zagadnienia cloud computingu, także i tu należy spojrzeć na zagadnienie z kilku stron, aby model użytkowania oprogramowania wybrany przez klienta był optymalny.

Od strony technologicznej głównym celem zastosowania rozwiązań umożliwiających mobilny dostęp do aplikacji jest uzyskanie „lekkiej” części klienckiej oprogramowania. Realizowane jest to na zasadzie wprowadzenia trzeciej warstwy w dwuwarstwową architekturę klient – serwer. Pojęcie „lekkości” rozumiane jest tu na dwa sposoby, nie tylko w wymiarze technologicznym (z udziałem wyłącznie przeglądarki jako klienta), ale również merytorycznym („lekkie ekrany” – ergonomia informacji). W przypadku rozbudowanych systemów informatycznych przetwarzających znaczne ilości danych z wielu realizowanych procesów, w obu tych wymiarach spotykamy się z różnymi realiami. Z jednej strony mamy bowiem ekrany, w których po uzupełnieniu dwóch, trzech pól i zaznaczeniu jednego checkbox’a uzyskamy zwięzłą informację na jakiś temat (w postaci wykresu, tabeli), z drugiej zaś do obsługi realizowanych procesów wymagana jest duża ilość informacji, umieszczona na wielu zakładkach. Powiązane są one często nie tylko ze sobą, ale również z danymi pomocniczymi występującymi w wielu innych miejscach systemu.

W pierwszym przypadku proces obsługi płynnie przechodzi do dalszego etapu, a wymiana między warstwą prezentacyjną, a najgłębszą warstwą danych – jest nie tylko lekka wizualnie, ale również lekka w pod względem ilości wymienianych informacji. Zastosowanie trzeciej warstwy, która realizowałaby działanie „ciężkiej” formatki w przeglądarce internetowej rodzi w tym przypadku pytanie: czy takie rozwiązanie należy stosować za wszelką cenę? „Przeglądarkowy” dostęp do systemu przy tak rozbudowanej strukturze okna oraz ilości przekazywanych danych może skutkować problemami przy kolejnych aktualizacjach dostępnych na rynku przeglądarek oraz spadkiem wydajności pracy.

„Lekki” klient zakłada używanie aplikacji w sposób mobilny (w smartfonie, tablecie, laptopie), dlatego największe korzyści z zastosowania takiego rozwiązania odczują ci pracownicy, którzy często się przemieszczają w ramach swoich obowiązków służbowych. To optymalne rozwiązanie w przypadku przedstawiciela handlowego czy serwisanta, który przyjmuje zamówienia/zlecenia od aktualnie odwiedzonego klienta. Zastosowanie takiego rozwiązania na przykład przy dekretowaniu 10 tysięcy dokumentów sprzedaży z ostatniego miesiąca księgowego lub generowanie listy płac pracowników może być raczej źródłem potencjalnych problemów niż wymiernych korzyści. Użycie przeglądarki www podczas sprzedaży na stoisku kasowym z użyciem drukarki fiskalnej, a więc w sytuacji gdy sprzedawca wykonuje powtarzalne czynności przy tym samym urządzeniu podpiętym do tego samego komputera może pociągać pewne komplikacje natury prawnej – wymogi bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych, poufność informacji. To wszystko wzmaga konieczność użycia bardziej wyrafinowanych metod szyfrowania i stawia pod znakiem zapytania opłacalność rozwiązania, z którego i tak użytkownicy korzystać będą w sposób stacjonarny, w którym znacznie lepiej sprawdza się architektura dwuwarstwowa.

W systemie Impuls EVO zastosowano zasadę udostępniania obszarów funkcjonalnych w architekturze trójwarstwowej tam gdzie korzyści dla klienta są jednoznaczne. Zestaw ten obejmuje między innymi zarządzanie obiegiem informacji w ramach funkcjonalności odpowiedzialnych za kontakty z klientami, zarządzanie informacją pracowniczą, finansową oraz zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to działa jak klasyczny portal internetowy. Zakłada możliwości przeglądania i wprowadzania danych do systemu Impuls EVO zdalnie poprzez przeglądarkę internetową. Na system Impuls EVO PORTAL działający w architekturze trójwarstwowej składają się moduły uruchamiane na serwerze aplikacji z wykorzystaniem Internet Information Services IIS7. Użytkownik korzysta z funkcjonalności systemu Impuls EVO PORTAL wykorzystując przeglądarkę internetową uruchomioną na komputerze, tablecie lub smartfonie.

Oczywiście klienci oczekujący możliwości użytkowania funkcjonalności „ciężkich” w sposób „lekki” mają do dyspozycji odpowiednie rozwiązania w ramach systemu Impuls EVO. Wybrane obszary funkcjonalne mogą być dostępne mobilnie poprzez serwer aplikacji lub w przeglądarce (usługi terminalowe Microsoft Remote Desktop, Cytrix XenAPP).

Zastosowanie rozwiązań terminalowych zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość łącza, jak również zwiększa bezpieczeństwo i odporność systemu na zakłócenia powstające w trakcie korzystania z publicznych łącz telekomunikacyjnych. System instalowany jest w środowisku terminalowym na serwerze z systemem operacyjnym MS Windows serwer. Użytkownik do systemu łączy się wykorzystując dedykowanego klienta usług terminalowych dostarczanego przez producenta.

Oprogramowanie terminalowe gwarantuje minimalne wymagania, co do mocy i oprogramowania na stacjach roboczych. Administrowanie aplikacjami czy prawami dostępu jest w tym przypadku scentralizowane, a przez to łatwiejsze. Aplikacja pracuje i jest widoczna po stronie klienta dokładnie w taki sam sposób jak przy modelu dwuwarstwowym.

Uruchomienie usługi terminalowej Microsoft czy Citrix – na systemie operacyjnym MS Windows serwer 2012 i MS Windows serwer 2012 R2 wymaga wdrożonej usługi katalogowej Active Directory Microsoftu.

Źródło: BPSC

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Dyskusja

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Napisz komentarz