//
czytasz...

ERP

Kolejny instytut korzysta z Xpertisa

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych wdrożył kompleksowe rozwiązanie Xpertis we wszystkich obszarach zarządczych: finanse, personel, logistyka i produkcja. To kolejny instytut, który zdecydował się na system klasy ERP firmy Macrologic.

Potrzeba nowego podejścia do obsługi procesów zarządczych pojawiła się jako skutek głębokiej reorganizacji Instytutu. W wyniku połączenia w strukturze organizacyjnej Instytutu znalazły się oddziały terenowe, a to oznaczało konieczność zastosowania nowych rozwiązań informatycznych, które by umożliwiały sprawną komunikację i przepływ danych w organizacji rozproszonej terytorialnie.

Przygotowania do wyboru dostawcy systemu trwały mniej więcej rok. Plany inwestycyjne objęły wdrożenie zintegrowanego rozwiązania wspierającego kompleksowo obsługę procesów zarządczych. Z uwagi na duży zakres i wartość zamówienia konieczne było zastosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Do rozmów zaprosiliśmy pięciu dostawców. Jednak szybko się okazało, że tylko rozwiązanie autorstwa Macrologic w pełni odpowiada naszym potrzebom, a złożona przez firmę oferta spełnia pozostałe wymogi zamówienia. Istotne znaczenie miały tu także rekomendacje dotyczące systemu Xpertis, udzielone przez instytuty współpracujące z firmą Macrologic — podkreśla Wiesława Olejnik, Kierownik Działu Ekonomiczno-Księgowego i zastępca głównej księgowej
w ICiMB.

Wdrożenie we wszystkich obszarach zarządczych ICiMB wersji wielooddziałowej pakietu Xpertis umożliwiło integrację danych, przy zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa w wyniku ograniczenia dostępu do danych odpowiednimi uprawnieniami.

Xpertis zapewnia nam sprawny przepływ danych i informacji pomiędzy centralą a oddziałami. Każda z naszych czterech jednostek organizacyjnych prowadzi w systemie własne rozliczenia i księgowość, a my, z pozycji centrali, mamy bieżący wgląd do realizowanych przez te jednostki działań — mówi Wiesława Olejnik.

W wyniku wdrożenia Xpertisa Instytut usprawnił realizację zadań związanych ze sprawozdawczością oraz ewidencją środków trwałych i rozliczaniem uzyskiwanych na ich zakup dotacji. Łatwiejsza stała się także obsługa procesów związanych z ewidencją kadrową.

Źródło: Macrologic

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Dyskusja

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Napisz komentarz