//
czytasz...

ERP

Kolejny projekt SIMPLE S.A. w branży medycznej

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie to wykwalifikowana placówka, zatrudniająca ponad 1000 osób, która w wyniku procedury o udzielenie zamówienia publicznego wybrała do sprawnego zarządzania kosztami, zasobami ludzkimi oraz gospodarką magazynową system SIMPLE.ERP.

Na podstawie zawartej Umowy Spółka SIMPLE dostarczy wraz z usługą instalacji, konfiguracji, integracji i wdrożenia, szpitalny system informatyczny klasy ERP, obejmujący cześć administracyjna szpitala w obszarach:

 • Finanse i Księgowość
 • Majątek Trwały
 • Obrót Towarowy
 • Personel
 • ePIT
 • SIMPLE.HCM
 • SIMPLE.BI Portal Raportowy

System SIMPLE.ERP umożliwia obsługę procesów finansowych, kontrolę kosztów, budżetów i czasu pracy pracowników. Uprawnieni użytkownicy moga tworzyć plan rzeczowo – finansowy oraz zarządzać zakupami. Wdrażany system to również raportowanie i informowanie Zarządu jednostki o efektywności i sytuacji finansowej placówki.

Implementacja systemu SIMPLE.BI umożliwi analizę bieżącej działalności pracy szpitala i porównanie jej z danymi historycznymi  (liczbą pacjentów, średnim czasem ich pobytu, liczbą oczekujących na wizytę). To także narzędzie do analizy wskaźników finansowych i ekonomicznych jednostki (wyniki i płynność finansowa, mierząca zdolność do wywiązania się z krótkoterminowych zobowiązań).

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie posiada 16 oddziałów, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, Obrazowej, Mikrobiologicznej, Zakład Patomorfologii i Histopatologii, Zakład Rehabilitacji oraz poradnie specjalistyczną. Kadra medyczna placówki aktywnie uczestniczy w życiu naukowym na arenie międzynarodowej. Lekarze i pielęgniarki zdobywają wiedzę na sympozjach na całym świecie, dzięki czemu Szpital stał się pionierem w wielu innowacyjnych zabiegach medycznych na skalę krajową.

Źródło: Simple

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Wykop
 • Print

Dyskusja

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Napisz komentarz