//
czytasz...

ERP

Polskapresse z systemem Xpertis

Macrologic wdrożył w Grupie Wydawniczej Polskapresse pakiet zintegrowanych rozwiązań klasy ERP w obszarach finansów i księgowości, kadr i płac oraz w logistyce. Polskapresse to jeden z największych wydawców prasy w Polsce oraz lider na rynku mediów regionalnych i lokalnych.

Obecnie Grupę tworzy 10 samobilansujących się oddziałów, dwie spółki zależne i dwie powiązane. W organizacji działającej w takim rozproszeniu konieczne było zastosowanie narzędzi, które umożliwiłyby integrację danych i procesów, a także byłyby dostosowane do potrzeb Grupy i elastycznie rozbudowywane wraz z jej rozwojem. Stąd decyzja o wdrożeniu rozwiązania Xpertis.

System został w znacznym stopniu zmodyfikowany, co wynikało z potrzeb organizacyjnych i informacyjnych, a także z konieczności zastosowania interfejsu z innymi programami. Przede wszystkim chodziło o współpracę z systemem do sprzedaży ogłoszeń i kolportażu. Konsultanci Macrologic opracowali także struktury danych w całym systemie, dopisali współrzędne do zewnętrznego systemu controllingowego (dzięki czemu jest akwizycja danych oraz interfejs pozwalający na ich prezentację) oraz dostosowali obieg dokumentów kosztowych do procedur obowiązujących w Grupie.

Polskapresse zwraca uwagę na elastyczność wdrożonego systemu. —To, że Macrologic tworzy rozwiązania w oparciu o swoją autorską technologię to dla nas duża zaleta. Dzięki temu my otrzymujemy produkt w pełni modyfikowalny, a wszelkie zmiany są realizowane niemal „od ręki” — mówi Tadeusz Marczak, główny księgowy w Grupie Polskapresse.

System wspomaga zarządzanie rozbudowaną strukturą organizacyjną Grupy. Pozwala oszczędzać czas oraz zasoby organizacji, a także ułatwia i automatyzuje powtarzające się czynności.

Xpertis integruje informacje i procesy w jednym środowisku, a więc jest centralnym i wspólnym źródłem wiedzy dla całej organizacji. Z powodzeniem został dostosowany do dużych zmian organizacyjnych, jakie towarzyszyły wydzieleniu w naszych strukturach centrum finansowego, które obecnie obsługuje finanse Grupy. Wersja wielooddziałowa umożliwia nam wygodny i szybki dostęp do danych pochodzących z różnych obszarów działalności, dotyczących zarówno wyników całej Grupy, jak i poszczególnych oddziałów. Dzięki Xpertisowi otrzymujemy spójną informację zarządczą oraz sprawnie realizujemy procesy konsolidacji danych i raportowania wewnętrznego — mówi Tadeusz Marczak.

Źródło: Macrologic

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Dyskusja

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Napisz komentarz