//
czytasz...

ERP

SIMPLE S.A. w Fabryce Broni „Łucznik”

Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o. producent i dostawca broni dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wybrała oprogramowanie SIMPLE.ERP do poprawy efektywności procesu produkcyjnego.

Zwarta Umowa obejmuje przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, na której podstawie zrealizowane zostaną prace wdrożeniowe oraz cykl szkoleń wprowadzających użytkowników w obsługę systemu.

SIMPLE.ERP zostanie wdrożony w newralgicznych dla Fabryki Broni obszarach:

 • Zarządzanie Procesem Produkcyjnym wraz z panelami rejestracji operacji produkcyjnych
 • Zarządzanie Projektami
 • Finanse i Księgowość
 • Majątek Trwały
 • Zarządzanie Majątkiem
 • Obrót Towarowy
 • Zarządzanie Personelem
 • Analizy i Raporty Qlik View
 • Obieg Dokumentów

Wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w najważniejszym dla Fabryki Broni obszarze, usprawni procesy związane z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji, a operatorzy biorący w nim udział, będą wykorzystywali panele do rejestracji operacji produkcyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu Menedżerowie, którzy nadzorują proces produkcyjny będą otrzymywali w czasie rzeczywistym informacje o postępach w realizacji zleceń lub ich braku, awariach oraz brakach produkcyjnych. Znacząco przyśpieszy to możliwość reagowania i skróci czas podejmowania decyzji.

Obszar Zarządzanie Projektami m. in. usprawni w Fabryce Broni proces wprowadzania nowego produktu na rynek. Moduł projektowy wspomoże proces związany z rejestracją kosztów, alokacją zasobów ludzkich pod projekt oraz sprawne zarządzanie harmonogramem projektu, przy współudziale aplikacji MS Project, która jest w pełni zintegrowana z systemem SIMPLE.ERP. Moduł ten uporządkuje również elementy związany z dokumentacją projektową.

Zarządzanie Majątkiem obejmie elementy majątku związane z utrzymanie ruchu, jak również z infrastrukturą administracyjną. Użytkownicy uzyskają możliwość planowania remontów, przeglądów urządzeń, maszyn i budynków. System automatycznie przypomni i poinformuje odpowiednich pracowników o terminie przeglądu lub naprawy. Program umożliwia rejestrację kosztów związanych z utrzymaniem środków trwałych oraz wszystkich dodatkowych informacji, które powstają w trakcie eksploatacji, dzięki temu decydenci będą mogli analizować koszty związane z tym obszarem. Użytkownicy otrzymają możliwość zgłaszania awarii lub problemów z maszynami i urządzeniami, co wpłynie na skrócenie procesu związanego z obsługą tego typu zgłoszeń.

Fabryka Broni za pomocą modułu SIMPLE.BI wydatnie zoptymalizuje procesy biznesowe, związane z raportowaniem zarządczym dla Właścicieli oraz zapewni dostęp do danych dla wskazanych użytkowników również poprzez urządzenia mobilne.

Fabryka Broni jest jedną ze spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a dawniej do Polskiego Holdingu Obronnego. Zakres działalności Spółki obejmuje wytwarzanie broni: karabinków, pistoletów maszynowych, pistoletów samopowtarzalnych oraz broni sportowej i zestawów treningowych. W Fabryce Broni w Radomiu zatrudnionych jest ponad 300 specjalistów z zakresu produkcji broni. Siedziba Fabryki Broni „Łucznik” jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Europie. Na kompleks składają się m.in. hale produkcyjne, laboratoria oraz strzelnica. Zakład wyposażony jest w nowoczesny park maszynowy oraz nowoczesną technologię.

Źródło: Łucznik

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Wykop
 • Print

Dyskusja

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Napisz komentarz