//
czytasz...

Konferencje

Jak przeprowadzić cyfrową transformację firmy – relacja z konferencji WEBCON DAY 2016

W czerwcu do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie zawitali dyrektorzy IT, przedstawiciele zarządów i specjaliści z zakresu zarządzania procesami biznesowymi w firmach. Całe spotkanie miało charakter konferencyjno-seminaryjny. Jego głównym założeniem było zainspirowanie uczestników poprzez wymianę doświadczeń i opinii, jak również omówienie kierunku dalszego rozwoju platformy WEBCON BPS.

Zarówno eksperci WEBCON, jak i Klienci, którzy od lat automatyzują procesy, dzielili się praktyczną wiedzą i konkretnymi przykładami wdrożeń, dzięki którym zoptymalizowali praktycznie każdy obszar funkcjonowania swoich firm. Drugiego dnia odbyły się warsztaty, podczas których – w 3 równoległych sesjach –  od strony technicznej zaprezentowano, jak można usprawnić wybrane procesy. Wydarzenie odbyło się już po raz czwarty i zgromadziło 170 uczestników.

Pierwszy dzień konferencji był przede wszystkim okazją do wielu inspirujących rozmów o nowych, często bardzo niestandardowych scenariuszach wykorzystania systemu WEBCON BPS. Spotkanie otworzył Łukasz Wróbel, Chief Business Development Officer, SVP w firmie WEBCON, który podziękował Klientom i Partnerom firmy za zaufanie i uznanie dla tworzonego przez nią oprogramowania, które zdobyło główną nagrodę w konkursie Best Sharepoint Solution Award 2015 przyznawaną przez European Sharepoint Community. Łukasz Wróbel zapowiedział także nową wersję oprogramowania: WEBCON BPS 2016.

Chwilę później na scenie pojawił się prezes WEBCON, Radosław Putek, który przybliżył historię firmy, ewolucję oprogramowania, rozwój kanałów partnerskich i najważniejsze obszary wdrożenia BPS. Przedstawił również dalsze plany ekspansji międzynarodowej, które z jednej strony umożliwiają zwiększenie tempa rozwoju produktu i firmy, a z drugiej – zbieranie technologicznego know-how z rynków zagranicznych.

Po wystąpieniach przedstawicieli organizatora, przyszedł czas na Klientów, którzy na konkretnych przykładach zaprezentowali swoje doświadczenia biznesowe i technologiczne z automatyzacji procesów za pomocą WEBCON BPS. Na scenie pojawili się przedstawiciele firm: Intrum Justitia, Grupa Magellan, Südzucker Polska i Grupa Nowy Styl.

Omówiono najbardziej typowe korzyści, jakie odnosi organizacja po wdrożeniu rozwiązań BPM tj. wzrost produktywności, redukcję kosztów, lepsze wykorzystanie kompetencji, uporządkowanie i standaryzację procesów biznesowych. Skupiono się również na wyzwaniach, przed jakimi stają osoby i działy przeprowadzające cyfrową transformację organizacji (wybór rozwiązania, które spotka się z akceptacją zarządu, a pracownicy będą chcieli z niego korzystać, elastyczność, skalowalność i niskie koszty jakichkolwiek zmian czy modyfikacji wprowadzanych w przyszłości). Często przecież sukces i przewaga konkurencyjna firmy zależy od szybkości, z jaką reaguje ona na zmiany rynkowe. I tak naprawdę miejsce koncepcji Business Process Management zaczyna zajmować Business Transformation and Process Management.

Prelegenci zwracali uwagę, że w wielu organizacjach kluczową kwestią okazuje się ich skala lub specyfika działania: złożona i rozproszona struktura organizacyjna, duży wolumen przetwarzanych danych, skomplikowane lub niestandardowe procesy biznesowe, konieczność integracji z systemami dziedzinowymi czy brania pod uwagę konkretnych regulacji prawnych. Pokazano również, jak w praktyce można pogodzić standaryzacje procesów biznesowych z wewnętrzną rolą usługową działu IT w firmie.

Klienci opowiedzieli, jak poradzili sobie z postawionymi przed nimi wyzwaniami i jaka jest ich recepta na sukces, a tym samym udaną transformację firmy. Co ważne, przedstawili również swoje nowe pomysły i plany na automatyzowanie kolejnych procesów i obejmowanie „cyfrową rewolucją” pozostałych działów. Okazuje się, że zautomatyzować można praktycznie każdy proces zachodzący wewnątrz organizacji, co oznacza zupełnie nową jakość nie tylko dla firm, ale również pracowników, którzy w większym stopniu mogą poświęcać czas zadaniom angażującym ich wiedzę i kreatywność.

Następnie głos zabrał Łukasz Malina, Dyrektor Działu Wdrożeń, VP w firmie WEBCON. Jego prelekcja dotyczyła mniej standardowego spojrzenia na wykorzystanie oprogramowania BPMS. Zaprezentował przykłady nietypowych wdrożeń i wykorzystania WEBCON BPS w takich procesach jak np. windykacja, śledzenie cyklu życia silnika, inwentaryzacja i zarządzanie logistyką, otwieranie salonów w sieci sklepów odzieżowych, planowanie produkcji, dystrybucji i system zamówień piwa, mycie cystern, włączanie i wyłączanie ciepła, szkolenie pilotów czy obstawianie wyników meczów.

Zwieńczeniem pierwszego dnia była Rada Programowa, czyli otwarta dyskusja producenta z użytkownikami WEBCON BPS na temat kierunków i obszarów dalszego rozwoju oprogramowania.

Ze względu na lokalizację wydarzenia w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, na koniec oderwano się od głównej tematyki WEBCON DAY, aby wysłuchać wykładu o podstawowych regułach prowadzenia rozmów biznesowych w Japonii.

Drugi dzień miał charakter warsztatów. Podczas 3 równoległych sesji eksperci WEBCON dzielili się wiedzą techniczną oraz prezentowali, jak za pomocą BPS można usprawnić wybrane procesy. Seminaria miały przede wszystkim charakter szkoleniowy, ale – podobnie jak wykłady pierwszego dnia – dostarczyły uczestnikom szeregu nowych pomysłów i zachęciły do zupełnie nowego, świeżego spojrzenia na procesy zachodzące wewnątrz organizacji. Cel wydarzenia został więc osiągnięty!

Źródło: WEBCON

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Dyskusja

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Napisz komentarz