//
czytasz...

Rozwiązania

Optymalizacje w branży utilities: rozwiązania bilingowe

hicron logo

Utilities, jako sektor obsługujący jednocześnie miliony klientów, wymaga szczególnie uważnej automatyzacji i optymalizacji kluczowych procesów. Intensywny rozwój technologii wspomagających ich funkcjonowanie, w tym data analytics czy telemetrii, umożliwia lepsze zarządzanie obsługą oraz wielowymiarową analizę wyników.

Sektor utilities obejmuje przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, wśród których warto wymienić dostawców gazu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, czy np. dystrybucji ścieków. Cechą szczególną tej branży jest wielotysięczne grono klientów rozliczanych masowo w krótkich odstępach czasu. Z tego względu kluczową potrzebą staje się daleko idąca automatyzacja powtarzalnych procesów, np. fakturowania czy rozliczania płatności.

Niezbędnym narzędziem stały się zaawansowane rozwiązania informatyczne, w tym systemy klasy ERP (dostarczane przez SAP, Oracle czy Microsoft). Ich producenci oraz dostawcy, w toku zbierania doświadczeń rynkowych, dostrzegli konieczność utworzenia nowych instrumentów uzupełniających pierwotne systemy dedykowane wyłącznie branży utilities.

Wyzwania w utilities: tysiące odbiorców i dyrektywa UE

Jakie procesy w tym sektorze są krytyczne? Przede wszystkim wspomniana wyżej konieczność przetwarzania olbrzymich wolumenów danych w czasie rzeczywistym przy jednoczesnej dużej liczbie zmiennych: cenie, obrocie, taryfikatorach i zarządzaniu urządzeniami pomiarowymi. Dodatkowo – potrzeba szybkiego dostępu do raportów i analiz zgromadzonych danych, a także obsługa kilku systemów od różnych dostawców i wymóg ich integracji.

Kolejne wyzwania pojawiają się przy okazji inwestycji w zdalny (telemetryczny) odczyt liczników zużycia mediów. Zgodnie z dyrektywą UE do 2020 roku 80 procent odczytów ma być dokonywanych zdalnie za pomocą takich urządzeń. I choć inteligentne liczniki przyspieszają proces jednocześnie eliminując ewentualne błędy, to jednak wymagają profesjonalnej obsługi za pomocą odrębnego systemu – mówi Michał Guzek, CEO Hicron.

Integracja i automatyzacja

Aby umożliwić przepływ i wymianę danych pomiędzy tymi narzędziami można dokonać integracji systemów i tym samym faktycznie zautomatyzować proces odczytów. Konieczne staje się jednoczesne wsparcie modułów systemu ERP odpowiedzialnych za kluczowe obszary funkcjonowania firmy: sprzedaży i dystrybucji, gospodarki materiałowej, finansów i kontrolingu, a także np. zarządzania projektami.

Przeniesienie obsługi procesów z szeregu pracowników do zautomatyzowanego systemu ERP pozwala nie tylko na przyspieszenie działania, minimalizację ryzyka pomyłek czy większe możliwości analityczne, lecz przede wszystkim pozwala firmie skupić się na celach biznesowych, nie zaś na technologicznych, stanowiących poboczny segment działalności. Rozwiązania te zapewniają tez jednolite środowisko dla wszystkich funkcjonujących systemów, co w prostej linii optymalizuje pracę.

W ramach usług informatycznych świadczonych na rzecz branży utilities zespół Hicron opracował autorskie rozwiązanie skierowane do tego segmentu rynku: Hicron Billing Solution. Aplikacja, integrując się z kluczowymi modułami systemu ERP, usprawnia przepływ i analizę danych, obsługując kluczowe procesy biznesowe: od rejestracji klientów i monitoringu ich obsługi aż po możliwość planowanie nowych inwestycji czy realizację zdalnych odczytów – mówi Michał Guzek.

Dostawców systemów IT do stworzenia rozwiązań dedykowanych danemu sektorowi skłaniają przede wszystkim wieloletnie obserwacje specyficznych procesów biznesowych oraz potrzeba informatyzacji tych, których nie pokrywa standardowy moduł systemu. Billing Solution powstał na bazie wieloletniej współpracy z liderami rynku, w tym: Polską Grupą Gazowniczą, Grupą Tauron, Duon, PGNiG, RWE, Grupami Kapitałowymi ENEA i PGE.

W ramach transferu wiedzy i wymiany doświadczeń w tym sektorze rynku Hicron zaprasza na Utilities Innovation Day: spotkanie branżowe, na którym uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać o najnowszych rozwiązaniach IT, case studies oraz poznać najważniejsze trendy w swojej branży.

Rosnąca konkurencja będąca wynikiem uwolnienia rynku energii i gazu skłaniają uczestników rynku nie tylko do aktywizacji działalności sprzedażowej czy wprowadzania nowych taryf. To także czas wrażania zaawansowanych narzędzi wspierających procesy biznesowe i podnoszących jakość obsługi klientów.  Takie spotkania profesjonalistów to szansa na poznanie rynkowych osiągnięć, przyjrzenie się przykładom wdrożeń oraz możliwościom dalszej optymalizacji działania – mówi Witold Szwagrun, redaktor naczelny CIRE.pl, jednego z patronów medialnych Utilities Innovation Day.

Źródło: Hicron

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Dyskusja

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Napisz komentarz