// archiwum

awf

Ten tag jest przypisany do 1 postów

AWF Gdańsk informatyzuje Uczelnię z pomocą SIMPLE

Firma SIMPLE S.A. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, ogłoszonego przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, została wykonawcą zadania pn. „Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę w Uczelni wraz z dostawą sprzętu (dalej: ZSIWPU)” Określonym przez Uczelnie wymaganiom wobec systemu oraz wykonawcy projektu mogła sprostać jedynie doświadczona firma, dlatego Władze Akademii […]