// archiwum

centrum krwiodawstwa

Ten tag jest przypisany do 1 postów
asseco logo

Asseco dla krwiodawstwa

Asseco Poland z sukcesem wdrożyło rozwiązanie IBM Cognos Express do analityki oraz Big Data w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Wdrożenie systemu przyczyniło się do wzrostu liczby dawców o około 10 procent! To kolejny udany projekt Asseco po RCKiK Warszawa i RCKiK Łódź. Pion Opieki Zdrowotnej Asseco Poland zakończył wdrożenie oprogramowania IBM do […]