// archiwum

edu

Ten tag jest przypisany do 11 postów

Jedyna w Polsce uczelnia kształcąca kadrę oficerską policji wybrała oprogramowanie GRUPY SIMPLE

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, jedyna uczelnia w kraju, kształcąca kadrę oficerską policji, podpisała umowę z Grupą Kapitałową SIMPLE na wdrożenie systemu dziekanatowego SIMPLE.EDU. Realizacja projektu pozwoli unowocześnić komunikację uczelni ze studentami, zautomatyzować obsługę sesji egzaminacyjnych, wprowadzić elektroniczną legitymację studencką oraz internetową rekrutację studentów. System umożliwi również władzom uczelni, zgodnie z wymogami ustawy o szkolnictwie […]

Największa Uczelnia regionu Warmińsko – Mazurskiego wybrała SIMPLE

Kolejna Uczelnia wybrała firmę SIMPLE S.A. do realizacji projektu wzmocnienia swojego potencjału. 28 lutego 2014 roku Władze Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie podpisały umowę, której przedmiotem jest budowa zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania uczelnią w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie”. Wdrożenie platformy SIMPLE.EDU zostanie przeprowadzone w obszarach: Finanse i Księgowość Majątek […]

SIMPLE powiększa pulę Uczelnianych kontraktów

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach podjęła decyzję o konieczności wdrożenia jednolitego oprogramowania, które usprawni procesy zarządcze. Uczelnia do tego celu wybrała oprogramowanie SIMPLE.EDU zastępując dotychczas funkcjonujące oprogramowanie również w części dziekanatowej.W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, wyłoniono Spółkę SIMPLE do realizacji zadania, którego przedmiotem jest instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego […]

Uczelnia jutra z SIMPLE S.A.

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu w trybie przetargu nieograniczonego wybrała oprogramowanie firmy SIMPLE S.A., które będzie podstawą w sprawniejszym i efektywniejszym zarządzaniu zasobami placówki. W ramach projektu „Uczelnia jutra – wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu” zostanie zaimplementowana platforma SIMPLE.EDU w obszarach: Finanse i Księgowość Majątek Trwały (Inwentaryzacja majątku rzeczowego uczelni […]

Liczba 60 Uczelni systematycznie się zwiększa!

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie usprawni komunikację ze studentami oraz ułatwi proces rekrutacji z pomocą oprogramowania SIMPLE.EDU. Projekt System wspomagający zarządzanie i administrowanie Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej – zakup, wdrożenie i szkolenia – zakłada wdrożenie obszaru BAZUS w następujących obszarach: Wirtualny Dziekanat – Moduł Student, Moduł Wykładowca Internetowa Rekrutacja Biuro Karier Śledzenie Losów Absolwentów Hurtownia […]

„Uczelnia Liderów” wybrała platformę SIMPLE.EDU

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, jako 11 jednostka w 2013 roku, zdecydowała się na wymianę dotychczas funkcjonującego w Uczelni oprogramowania na kompleksową i zintegrowaną platformę SIMPLE. Firma SIMPLE S.A., której oferta została uznana za najkorzystniejszą, przeprowadzi wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą – SIMPLE.EDU Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka […]

Politechnika Świętokrzyska wybiera SIMPLE

Jedna z największych uczelni technicznych w województwie świętokrzyskim – Politechnika Świętokrzyska będzie użytkownikiem systemu SIMPLE.EDU W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego spółka SIMPLE została wybrana wykonawcą zadania dostawy i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu „Doskonalenie jakości zarządzania […]

Jedna z największych wrocławskich uczelni wybrała oprogramowanie SIMPLE

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to kolejna perełka w tegorocznym dorobku uczelnianym SIMPLE S.A. Ogłoszone przez Uczelnię postępowanie przetargowe na realizację projektu Wykonanie dzieła w postaci dostawy licencji, zaprojektowania konfiguracji, wykonania, uruchomienia i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyłoniło ofertę firmy SIMPLE z autorskim oprogramowaniem dedykowanym Uczelniom Wyższym – SIMPLE.EDU. […]

PARKIET: SIMPLE skutecznie łowi Szkoły Wyższe

Jeden z najczęściej przeglądanych portali poświęconych gospodarce, giełdzie papierów wartościowych oraz rynkowi kapitałowemu, opublikował komentarz dotyczący podpisanych przez Spółkę SIMPLE w tym roku nowych kontraktów w branży publicznej oraz ich wartości. „Obsługa uczelni wyższych i instytutów naukowych będzie miała istotny wpływ na tegoroczne wyniki SIMPLE. Łączna wartość kontraktów parafowanych w tym roku wynosi już 16,82 […]

Akademia Morska wdraża kolejny obszar platformy SIMPLE.EDU

08.05.2013 roku Akademia Morska w Gdyni w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisała umowę z SIMPLE S.A. na Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspierającego Proces Kształcenia w Akademii Morskiej w Gdyni wraz z dostawą sprzętu (ZSIWPK). Implementacja obszaru dziekanatowego platformy SIMPLE.EDU w struktury Uczelni usprawni komunikację przyszłych oficerów marynarki z dziekanatem oraz ułatwi studentom oraz wykładowcom dostępu […]