// archiwum

ertis

Ten tag jest przypisany do 1 postów

Polskapresse z systemem Xpertis

Macrologic wdrożył w Grupie Wydawniczej Polskapresse pakiet zintegrowanych rozwiązań klasy ERP w obszarach finansów i księgowości, kadr i płac oraz w logistyce. Polskapresse to jeden z największych wydawców prasy w Polsce oraz lider na rynku mediów regionalnych i lokalnych. Obecnie Grupę tworzy 10 samobilansujących się oddziałów, dwie spółki zależne i dwie powiązane. W organizacji działającej […]