// archiwum

hawe telekom

Ten tag jest przypisany do 2 postów
hawe logo

Od czego zależy jakość Internetu w domu i w firmie?

Warto zapytać o 3 rzeczy zanim podpiszemy umowę.

hawe logo

Zarząd HAWE Telekom nie zgadza się z nieprawomocną decyzją sądu o umorzeniu postępowania sanacyjnego

Spółka otrzymała informację, iż  postanowieniem z dnia 24 lipca 2018 r.  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy stwierdził, iż w wyniku głosowania, w postępowaniu sanacyjnym HAWE Telekom sp. z o.o., nad pierwotnymi propozycjami układowymi Rady Wierzycieli z dnia 14 grudnia 2016 roku oraz nad propozycjami Spółki w wersji z dnia 16 […]

Comarch ERP XT – program dla firm
ComDevelop - systemu informatyczne
Portal opieki