// archiwum

interpretacja

Ten tag jest przypisany do 2 postów

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług IT? Interpretacja uchylona wyrokiem sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozytywnie rozpatrzył zgłoszoną przez spółkę informatyczną Macrologic skargę na interpretację wydaną przez Izbę Skarbową w Warszawie w sprawie ustalenia momentu powstawania obowiązku podatkowego w przypadku usług IT. Zgodnie z wyrokiem sądu ma on być powiązany z faktycznym zakończeniem usługi lub jej etapu, potwierdzonym przez usługobiorcę. Zgodnie z obowiązującą od 2014 r. […]

sage logo rgb

Izba Skarbowa rozstrzyga moment doręczenia e-faktury w serwisie miedzyfirmami.pl

Izba Skarbowa w Warszawie wydała interpretację dla serwisu miedzyfirmami.pl, który służy do wymiany dokumentów elektronicznych i e-faktur. Opinia została wydana na podstawie interpelacji wystosowanej do Ministerstwa Finansów przez firmę Sage, twórcę i operatora serwisu. Szczególnie istotne wydaje się zaopiniowanie przez Izbę Skarbową momentu uznania e-faktury za doręczoną oraz wynikających z tego konsekwencji podatkowych. Firma Sage, […]