// archiwum

kwfef

Ten tag jest przypisany do 1 postów
sage logo rgb

Dyrektywa UE przyspieszy standaryzację e-faktur w Polsce

Format e-faktury Sage: pierwszy zweryfikowany standard Parlament Europejski i Rada przyjęły nową Dyrektywę w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (2014/55/EU). Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy, we wszystkich państwach członkowskich rozliczanie zamówień publicznych ma być realizowane wyłącznie z udziałem e-faktur w standardzie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie. W poszczególnych krajach UE, po zaimplementowaniu Dyrektywy, administracja państwowa będzie zobowiązana […]