// archiwum

odwrócony VAT

Ten tag jest przypisany do 2 postów

Odwrócony VAT: jak sprawdzić status podatnika VAT ?

Z dniem 1 lipca 2015 roku weszły w życie zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (zwaną dalej: ustawa o VAT). Zmiany te objęły mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT dostaw towarów wymienionych w dodanych poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT, a w śród nich m.in: […]

Odwrócony VAT w TETA Constellation

System ERP UNIT4 TETA rozwijany i na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawnych. W październiku weszła nowelizacja ustawy o VAT. Rozszerzeniu uległ katalog towarów wrażliwych, w stosunku do których obowiązuje tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia, polegający na przerzuceniu obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedającego na nabywcę. Regulacją tą zostały objęte niektóre wyroby stalowe, złoto oraz […]