// archiwum

politechnika

Ten tag jest przypisany do 8 postów
macrologic logo new

Studenci będą zarządzać wirtualnymi firmami. Rusza nowy projekt

Już od nowego roku akademickiego studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej zamienią się w menadżerów wirtualnych przedsiębiorstw. Dzięki współpracy z firmą Macrologic, która udostępniła dla celów dydaktycznych swój nowoopracowany system ERP, podczas zajęć będą oni mogli projektować procesy, analizować wskaźniki i dane oraz udoskonalać wyniki prowadzonych przez siebie firm. Współcześnie istniejące […]

Politechnika Rzeszowska z nowoczesną platformą e-usług

SIMPLE S.A. zakończyło prace wdrożeniowe w ramach największego w ostatnich latach przedsięwzięcia z zakresu informatyzacji uczelni wyższych w Polsce. Projekt „ePRz – otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji” w Politechnice Rzeszowskiej obejmował wdrożenie rozwiązania udostępniającego e-usługi dla społeczeństwa informacyjnego województwa podkarpackiego. Z uwagi na profil działania i potencjał Uczelni będą to w […]

Politechnika Opolska wdrożyła system TETA EDU

Wobec trudnych wyzwań stojących przed polskimi uczelniami, każda z nich musi znaleźć rozwiązanie by nie tylko przyciągnąć do siebie studentów, lecz również zapewnić im najlepsze możliwe warunki do zdobywania wiedzy. Nie byłoby to możliwe bez inwestycji w zaplecze technologiczne i rozwiązania do wspomagania zarządzania takimi placówkami. Politechnika Opolska wdrożyła w tym celu system TETA EDU. […]

SIMPLE wprowadzi nowoczesną technologię oraz e-usługi na Politechnikę Rzeszowską

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza to kolejna szkoła wyższa, która proces informatyzacji i wprowadzenia szeroko rozumianych e-usług powierzyła warszawskiej spółce giełdowej SIMPLE S.A. – liderowi w dziedzinie informatyzacji branży edukacyjnej. Dnia 29.08.2014 Władze Uczelni zawarły umowę ze spółką SIMPLE, której przedmiotem jest wdrożenie nowoczesnej platformy udostępniającej e-usługi dla społeczeństwa informacyjnego w tym społeczeństwa województwa podkarpackiego. […]

Politechnika Świętokrzyska wybiera SIMPLE

Jedna z największych uczelni technicznych w województwie świętokrzyskim – Politechnika Świętokrzyska będzie użytkownikiem systemu SIMPLE.EDU W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego spółka SIMPLE została wybrana wykonawcą zadania dostawy i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu „Doskonalenie jakości zarządzania […]

UNIT4 TETA na PWr: Przeszkolonych 200 użytkowników kluczowych

Firma UNIT4 TETA poinformowała o zakończeniu  kolejnego etapu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego ERP TETA Constellation na Politechnice Wrocławskiej. Wdrożenie dotyczy kluczowych obszarów zarządzania zasobami uczelni (Kadry i Płace, Zarządzanie Finansami, Zarządzanie Majątkiem Trwałym, Zarządzanie Zamówieniami, Planowanie, Budżetowanie i Prognozowanie). Zakończona III faza polegała na stworzeniu środowiska testowego dla zapoznania klienta z rozwiązaniem. Przeprowadzona została migracja […]

UNIT4 TETA zakończyła kolejny etap wdrożenia ERP na PWr

Trwają intensywne prace związane z wdrożeniem przez UNIT4 TETA Zintegrowanego Systemu Informatycznego ERP TETA Constellation na Politechnice Wrocławskiej. Wdrożenie dotyczy kluczowych obszarów zarządzania zasobami uczelni (Kadry i Płace, Zarządzanie Finansami, Zarządzanie Majątkiem Trwałym, Zarządzanie Zamówieniami, Planowanie, Budżetowanie i Prognozowanie). Kontrakt jest prowadzony w oparciu o metodykę Prince2. Prace analityczne rozpoczęto zaraz po podpisaniu umowy. Wynikiem […]

Politechnika Gdańska z systemem ERP

UNIT4 TETA zakończyła pierwszy etap projektu wdrożenia systemu TETA Constellation na Politechnice Gdańskiej. Wrocławska spółka poinformowała, że pierwsza faza wdrożenia objęła obszar finansów. System w tym zakresie usprawni na Uczelni m.in. proces ewidencji i dekretacji dokumentów, obsługi ewidencji zarządczej, wykonywania raportów i sprawozdań urzędowych, generowania przelewów elektronicznych, sporządzania deklaracji VAT z uwzględnieniem strukturalnego rozliczania VAT-u […]