// archiwum

simple

Ten tag jest przypisany do 73 postów
simple_logo_new

Herbapol SA dołączyło do grona klientów Simple

W drugiej połowie marca Simple SA zawarło kontrakt z Wrocławskimi Zakładami Zielarskimi Herbapol S.A. Realizacja umowy dotyczyć będzie m.in. dostarczenia licencji serwerowej i wdrożenia funkcjonalności PERSONEL. Przedmiotowy kontrakt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2021 r.  Herbapol Wrocław S.A. jest kolejnym zdobytym klientem na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Oferta Simple spełniła postawione przez Herbapol Wrocław wymagania […]

Simple SA z nowym klientem – Akademia Marynarki Wojennej zdecydowała się na wdrożenie systemu SIMPLE.ERP

Wraz z końcem kwietnia Simple SA podpisała kontrakt z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Realizacja umowy o wartości 2 091 000 zł brutto będzie przeprowadzona do końca lutego 2021 r. Projekt obejmuje dostawę i wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w zakresie następujących obszarów: finanse i księgowość, ewidencja majątku, zakupy i sprzedaż, zarządzanie […]

SINEVIA Sp. z o.o. zwiększy efektywność realizowanych projektów budowlanych z SIMPLE.ERP

SIMPLE S.A. w wyniku postępowania przetargowego wdroży w SINEVIA Sp. z o.o. rozwiązanie SIMPLE.ERP. Przedmiotem umowy jest implementacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego i oprogramowania w modelu Infrastructure as a Service (IaaS), wspierającego procesy zarządcze SINEVIA wraz ze szkoleniem użytkowników i administratorów oraz świadczeniem serwisu eksploatacyjnego. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie rentowności i efektywności świadczonych usług […]

Koleje Mazowieckie wybrały SIMPLE.ERP

Jeden z największych przewoźników w kraju w wyniku postępowania przetargowego wybrał zintegrowany system informatyczny marki SIMPLE. Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. dzięki implementacji rozwiązania SIMPLE.ERP zyskają narzędzie do kompleksowego zarządzania zasobami spółki i automatyzacji procesów realizowanych w obszarach: Finanse i Księgowość, Majątek Trwały, Obrót Towarowy, Budżetowanie i Controlling. Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie […]

Łódzka Spółka Infrastrukturalna zwiększy efektywność procesów zarządczych z SIMPLE.ERP

Spółka zarządzająca łódzką infrastrukturą wodociągowo – kanalizacyjną w wyniku postępowania przetargowego wdroży system SIMPLE.ERP w zakresie Finansów i Księgowości oraz Środków Trwałych. Realizacja projektu usprawni obsługę finansową oraz zwiększy efektywność zarządzania składnikami majątku Spółki. Moduł SIMPLE.ERP Finanse i Księgowość zapewni pełną obsługę operacji księgowych w Spółce, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, rejestrów VAT i CIT, […]

Nowość w ofercie Simple dla dyrektorów szpitali

Grupa Kapitałowa SIMPLE przygotowała dla Dyrektorów jednostek medycznych nowy moduł kontrolingowy, umożliwiający szczegółową wycenę procedur medycznych i późniejszą kontrolę poniesionych kosztów. Obszar Kalkulacji Kosztów Medycznych jest zgodny z nowymi zaleceniami Ministra Zdrowia odnośnie standardu rachunku kosztów, umożliwia szybkie i proste określenie ile kosztuje wykonanie procedur medycznych, czy odchylenia występują na grupie pacjentów, lekarzy czy są […]

SIMPLE S.A. w Fabryce Broni „Łucznik”

Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o. producent i dostawca broni dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wybrała oprogramowanie SIMPLE.ERP do poprawy efektywności procesu produkcyjnego. Zwarta Umowa obejmuje przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, na której podstawie zrealizowane zostaną prace wdrożeniowe oraz cykl szkoleń wprowadzających użytkowników w obsługę systemu. SIMPLE.ERP zostanie wdrożony w newralgicznych dla […]

Systemy ERP w branży produkcyjnej

Według informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że tylko 25% przedsiębiorstw z branży przemysłowej wdrożyło system ERP, zapewniający elektroniczną i automatyczną wymianę informacji między różnymi sferami działalności przedsiębiorstwa. Co czwarta firma produkcyjna korzysta z systemu do planowania i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Tylko to wąskie grono zarządza w jednym centralnym systemie księgowością, produkcją, planowaniem, personelem, […]

SIMPLE S.A. członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Firma SIMPLE S.A. dołączyła do elitarnego grona firm należących do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Izba od ponad 23 lat zajmuje się promocją polskiego rynku teleinformatycznego oraz działających na nim firm na forum europejskim. PIIT to również długa lista Ekspertów, będących wsparciem dla firm członkowskich w zakresie ułatwienia dostępu do informacji gospodarczych i ekonomicznych, promocji i rozwoju […]

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych rozbudowuje SIMPLE.ERP o moduł Zarządzania Projektami

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, wieloletni użytkownik systemu SIMPLE.ERP, rozbudowuje możliwości systemu o narzędzie do Zarządzania Projektami. Rozszerzenie funkcjonalności o nowy obszar zapewni efektywniejsze zarzadzanie projektami naukowo – badawczymi, kontrolę kosztów, przypisanie odpowiednich zasobów do realizacji projektów oraz raportowanie z wykonanych postępów prac do zamawiającej i finansującej jednostki. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL) jest wiodącą w […]