// archiwum

świadectwo pracy

Ten tag jest przypisany do 2 postów
macrologic logo new

MRPiPS wprowadziło zmiany w świadectwie pracy

Do tej pory pracownicy zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej nie mieli zagwarantowanego prawa do otrzymywania świadectwa pracy z informacjami na temat każdego pracodawcy, na rzecz którego wykonywali prace tymczasowe. Nowe świadectwo pracy to zmienia i nakłada na agencje obowiązek uzupełnienia go o takie właśnie informacje wraz z wskazaniem okresu świadczenia takiej pracy.  Dla firm, które […]

Świadectwa pracy wydane zawsze na czas

Dzięki nowatorskiej funkcjonalności, jaką zastosowano w systemie TETA Constellation Personel, będziesz na bieżąco informowany, do kiedy i jakim pracownikom powinieneś wydać świadectwa pracy. W aplikacji TETA Constellation Personel zachodzi możliwość uruchomienia odpowiedniego raportu w celu przypominania o konieczności wydania świadectwa pracy pracownikowi w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia pierwszej umowy terminowej. Aplikacja bada umowy […]