// archiwum

TETA Constellation

Ten tag jest przypisany do 9 postów

Lider outsourcingu rozszerza swoją współpracę z UNIT4 TETA

Dozorbud Grupa Polska – spółka specjalizująca się w outsourcingu szerokiego wachlarza usług (catering, ochrona mienia, utrzymanie czystości) rozszerzyła współpracę z UNIT4 TETA wdrażając w 14 spółkach należących do grupy system ERP TETA Constellation.  Spółka potrzebowała systemu, który będzie skalowalny i sprawdzi się w strukturze wielofirmowej. Mając na uwadze dotychczasową współpracę z UNIT4 TETA, Dozorbud wiedział, […]

Mercedes-Benz Leasing Polska wybrał TETA Personel

Wiodące przedsiębiorstwo leasingowe w Polsce wdrożyło nowoczesny system HR firmy UNIT4 TETA, wspomagający obsługę procesu rozliczania umów cywilnoprawnych. Szeroki zakres oferowanych usług finansowych oraz pierwszorzędna jakość produktów przyczyniają się do konsekwentnego umacniania pozycji Mercedes-Benz Leasing Polska na rynku polskim. Szybki postęp generuje potrzebę wdrażania nowych rozwiązań informatycznych. Firma zdecydowała się na aktualizację użytkowanego oprogramowania w […]

Odwrócony VAT w TETA Constellation

System ERP UNIT4 TETA rozwijany i na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów prawnych. W październiku weszła nowelizacja ustawy o VAT. Rozszerzeniu uległ katalog towarów wrażliwych, w stosunku do których obowiązuje tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia, polegający na przerzuceniu obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedającego na nabywcę. Regulacją tą zostały objęte niektóre wyroby stalowe, złoto oraz […]

Kolejna duża uczelnia z TETA Constellation

Politechnika Opolska, jedna z największych uczelni w regionie, kształcąca obecnie około 11 tys. studentów, wybrała system ERP firmy UNIT4 TETA do zarządzania uczelnią. Wdrożenie przeprowadzi firma OPTeam, partner UNIT4 TETA. Wdrożenie systemu ERP na Politechnice Opolskiej, zaplanowane na 12 m-cy, obejmie kluczowe obszary funkcjonowania uczelni: finanse, kadry i środki trwałe. Na Politechnice zostanie wdrożony również […]

UNIT4 TETA na PWr: Przeszkolonych 200 użytkowników kluczowych

Firma UNIT4 TETA poinformowała o zakończeniu  kolejnego etapu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego ERP TETA Constellation na Politechnice Wrocławskiej. Wdrożenie dotyczy kluczowych obszarów zarządzania zasobami uczelni (Kadry i Płace, Zarządzanie Finansami, Zarządzanie Majątkiem Trwałym, Zarządzanie Zamówieniami, Planowanie, Budżetowanie i Prognozowanie). Zakończona III faza polegała na stworzeniu środowiska testowego dla zapoznania klienta z rozwiązaniem. Przeprowadzona została migracja […]

LOTAMS zmienia system ERP na TETA Constellation

Nowe rozwiązanie zostanie oparte na zintegrowanym systemie ERP TETA Constellation i obejmie Finanse, Majątek Trwały, Zakupy, Sprzedaż, Gospodarkę Magazynową oraz systemie TETA Business Intelligence. Wcześniej LOTAMS pracował na systemie SAP. LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest największym polskim dostawcą usług związanych z obsługą techniczną samolotów. Do jej klientów zaliczają się liczne krajowe i zagraniczne […]

System TETA Constellation przetestowany i gotowy do uruchomienia na maszynie bazodanowej Oracle Exadata

Producent systemów informatycznych UNIT4 TETA poinformował, że system ERP TETA Constellation, otrzymał status Oracle Exadata READY w ramach programu Oracle Partner Network (OPN). Firma potwierdziła tym samym posiadanie rozwiązań w pełni przetestowanych oraz wspieranych przez najnowszej generacji platformę Oracle Exadata. Wykorzystanie Exadata Database Machine w produktach UNIT4 TETA oznacza ich bardzo wysoką dostępność, wydajność  oraz […]

UNIT4 TETA: Większa niezależność z nową wersją systemu ERP

UNIT4 TETA, wiodący polski producent oprogramowania, udostępnił na rynku nową wersję systemu klasy ERP – Taurus. Najistotniejszym wyróżnikiem wersji, jest coraz szerszy dostęp z poziomu platformy webowej TETA Galactica do obsługiwanych w systemie TETA Constellation procesów biznesowych. W efekcie oprogramowanie UNIT4 TETA dzięki obsłudze online nowych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa, staje się dostępne dla coraz szerszej […]

Politechnika Gdańska z systemem ERP

UNIT4 TETA zakończyła pierwszy etap projektu wdrożenia systemu TETA Constellation na Politechnice Gdańskiej. Wrocławska spółka poinformowała, że pierwsza faza wdrożenia objęła obszar finansów. System w tym zakresie usprawni na Uczelni m.in. proces ewidencji i dekretacji dokumentów, obsługi ewidencji zarządczej, wykonywania raportów i sprawozdań urzędowych, generowania przelewów elektronicznych, sporządzania deklaracji VAT z uwzględnieniem strukturalnego rozliczania VAT-u […]