// archiwum

ubezpieczenia

Ten tag jest przypisany do 4 postów

Generali podpisało z dcs.pl umowę na wsparcie i rozwój systemu ubezpieczeniowego

Generali podpisało umowę na wsparcie i rozwój systemu ABP GEN z firmą dcs.pl. System ABP GEN działa w Generali od 2006 r., a autorem i dostawcą rozwiązania była właśnie firma dcs.pl, która przez wiele lat po wdrożeniu zajmowała się także wsparciem systemu. ABP GEN jest systemem służącym do kompleksowej obsługi firmy ubezpieczeniowej, pozwalającym na realizację […]

Konferencja: Business Intelligence w instytucjach bankowych i ubezpieczeniowych

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji konferencji: Business Intelligence w instytucjach bankowych i ubezpieczeniowych  28 maja 2015 w Warszawie. Już po raz szósty spotykamy się na konferencji Business Intelligence, by poprzez wymianę doświadczeń i wysłuchanie najnowszych case studies znaleźć najlepsze metody wydobywania informacji z gromadzonych danych oraz wykorzystania jej w procesach podejmowania decyzji biznesowych. […]

comarch logo

Aegon pracuje z systemem Comarch Commission & Incentive

Aegon Services Sp. z o.o. – spółka dystrybucyjna należąca do grupy Aegon w Polsce, w której skład wchodzi Aegon Towarzystw Ubezpieczeń na Życie S.A., Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. oraz Aegon Ubezpieczenia Majątkowe (Aegon Magyarország Általános Biztosító Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) zakończyła pierwszy etap wdrożenia systemu Comarch Commission & Incentive poszerzonego o moduł finansowo-księgowy. […]

comarch logo

Comarch wspiera procesy rozliczeniowe z reasekuratorami w Allianz

Comarch wdrożył w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. moduł finansowo-księgowy systemu Comarch NonLife Insurance. Wraz z rozwojem biznesu Allianz potrzebował narzędzia, które przyspieszyłoby wykonywanie rozliczeń z reasekuratorami i brokerami, czyli zautomatyzowało obsługę rosnącej liczby transakcji. Moduł finansowo-księgowy stanowi integralną część rozwiązania Comarch NonLife Insurance – platformy kompleksowo realizującej kluczowe procesy biznesowe w towarzystwie […]