// archiwum

uczelania

Ten tag jest przypisany do 3 postów

Pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna wdraża oprogramowanie SIMPLE.ERP

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania ofertowego, do którego zaproszono dziewięć firm z branży IT, wyłoniła spółkę SIMPLE jako wykonawcę projektu pt.: Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości  współfinansowanego z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. […]

Kolejny Uniwersytet wybrał oprogramowanie SIMPLE S.A.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to już 9 uczelnia, która w 2013 roku zdecydowała się na wdrożenie systemu SIMPLE.EDU. Władze szkoły w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrały oprogramowanie SIMPLE, które usprawni realizację codziennych obowiązków administracyjnych oraz pozwoli na pełną kontrolę finansów uczelni. Projekt „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie”, do realizacji którego wybrano SIMPLE S.A., przewiduje […]

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wdraża oprogramowanie SIMPLE

W dniu 11.03.2013 władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz zarząd firmy SIMPLE podpisali Umowę, przedmiotem której jest dostawa i wdrożenie z dedykowanymi szkoleniami systemu ERP wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu zarządzania Uniwersytetem. Projekt realizowany będzie w ramach „Programu rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”. Firma SIMPLE wykona Zadanie implementacji systemu […]