// archiwum

y.magnolia

Ten tag jest przypisany do 1 postów

Y.Magnolia – System do Zarządzania Czasem Pracy

Podstawą efektywności działania jest optymalne wykorzystanie dostępnych surowców i środków. Czas pracy jest podstawowym elementem pomiaru efektywności pracowników, dlatego też powinien podlegać szczegółowej ewidencji i analizie. YOSI.PL stworzyło narzędzie do zarządzania czasem pracy, wykorzystywane w przedsiębiorstwach różnej wielkości i różnych branż. Aplikacja Y.Magnolia, to sprawdzone narzędzie, rozwiązujące problemy z prawidłowym i optymalnym zaplanowaniem czasu pracy […]