// archiwum

zamóweinia

Ten tag jest przypisany do 1 postów

Automatyczna generacja i wysyłka email / fax ZOZ na poziomie ZOS

YOSI.PL stworzyło oraz wprowadziło na rynek rozwiązanie, automatyzujące proces obsługi zapytań ofertowych: Y.GeneratorZOZ. To autorski dodatek do oprogramowania Comarch ERP XL. Podczas tworzenia rozwiązania wykorzystano interfejs programistyczny ‘Hydra’ Comarch. Dzięki wykorzystaniu dodatku, handlowiec na podstawie treści zapytania ofertowego (ZOS) zarejestrowanego w systemie Comarch ERP XL,  ma możliwość szybkiej generacji dokumentów ZOZ do dostawców. Treść zapytania, […]