//
czytasz...

Wiadomości

Przedsiębiorcy w ciągłej pogoni za księgową poprawnością – zmiany VAT 2014

Wypowiedzi Marka Pyznarskiego, menedżera produktu Subiekt GT w InsERT S.A.

Dalsze zmiany w podatkach – IV kwartał 2013

Od dwóch lat podatnicy muszą się przyzwyczajać do wielu nowelizacji ustaw i rozporządzeń. IV kwartał 2013 roku przyniósł zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. W zakresie podatku VAT, od 1 października wprowadzono sformalizowany obowiązek ewidencjonowania zwrotów ze sprzedaży detalicznej oraz oczywistych pomyłek. Wprowadzono również kontrowersyjny przepis dotyczący obowiązku umieszczania na paragonach nazw jednoznacznie identyfikujących towar, jak i obligatoryjnego umieszczania na paragonie danych o rabatach i narzutach, a także opcjonalne drukowanie numeru identyfikacji podatkowej nabywcy.

Towary wrażliwe i gaz opałowy

Kolejna zmiana dotyczy handlu tzw. towarami wrażliwymi, jakie wymienione są w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, gdzie wprowadzono solidarną odpowiedzialność sprzedawcy i nabywcy za rozliczenie podatku. Rozszerzony został także katalog towarów (wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy), dla których obowiązuje mechanizm odwrotnego obciążenia (nabywca jest zobowiązany do rozliczania podatku należnego i naliczonego). Niestety, przepisy uchwalane w tempie ekspresowym są niechlujne. Wystarczy wspomnieć niejasne sformułowanie „jednoznacznej nazwy towaru”, które dopiero tuż przed wejściem w życie przepisów rozwiała interpretacja ogólna ministra finansów, jak również nadal niewyjaśnione do dziś wątpliwości dotyczące odwrotnego obciążenia – m.in. możliwość umieszczania na jednej fakturze asortymentu opodatkowanego w zwykły sposób oraz odwrotnym obciążeniem, brak przepisów przejściowych dotyczących zapasów towarów oraz dostaw, na które wpłacono zaliczki przed wejściem w życie zmian, czy też rejestracji fiskalnej takich faktur.

Zmiany dotknęły także akcyzę na węgiel, gdzie opodatkowany jest obecnie wyłącznie finalny obrót lub użycie przez podmiot pośredniczący. Od listopada wprowadzona zostanie także akcyza na gaz opałowy.

Rewolucja rozpocznie się w styczniu 2014 roku

Wielka rewolucja czeka wszystkich od stycznia 2014 roku. Przede wszystkim dotyczyć ona będzie podatku VAT. Od tego dnia obowiązywać będzie nowa definicja obowiązku podatkowego, terminy wystawiania faktur, zasady odliczania podatku. Podatnicy muszą przestawić się na zupełnie nowe tory. Przede wszystkim data wystawienia faktury nie będzie już (poza transakcjami wewnątrzwspólnotowymi) decydować o miesiącu rozliczania podatku należnego – ważna będzie data dokonania dostawy, przez którą należy rozumieć datę dostarczenia towaru do odbiorcy lub wykonania usługi. Podobnie będzie przy podatku naliczonym – jego odliczenie nie będzie już zdeterminowane datą otrzymania faktury, ale także datą wystąpienia obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Same faktury będą mogły być wystawiane od 30 dni przed wystąpieniem obowiązku podatkowego do 15 dnia miesiąca następnego po dacie dokonania dostawy. Pozostanie także obowiązek wykazywania kwot podatku w złotówkach, jednak jego wyliczanie na skutek redefinicji obowiązku podatkowego znacznie się skomplikuje. Na deser ustawodawca wprowadził obowiązek wykazywania przyczyn korekty na fakturach korygujących.

Kolejne zmiany w fazie projektowania

Zmiany (obecnie jeszcze w fazie projektów) dotkną także podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, gdzie planowane jest objęcie podatkiem dochodowym zarejestrowanych fiskalnie zaliczek na poczet przyszłych dostaw (identycznie jak w VAT). Do tego dojdą jeszcze nowe deklaracje skarbowe, jak i – w projekcie zmian w ustawie o rachunkowości – możliwość stosowania uproszczonych sprawozdań finansowych przez niektórych podatników. Zmian jest sporo, a gdy dodamy do tego jeszcze wprowadzenie od stycznia nowego „Płatnika”, widać że dotkną nie tylko danin fiskalnych, lecz również rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Producenci oprogramowania o krok przed obowiązującymi przepisami

Prace koncepcyjne nad zmianami w systemach InsERT ruszyły w pierwszym kwartale 2013 r. W II połowie roku rozpoczęły się czynności implementacyjne w systemach InsERT GT, a także w ERP Navireo oraz mikroSubiekcie. Prace dobiegają już końca i dotyczą zarówno części handlowej, jak i księgowej. W pełni dostosowane wersje zostaną opublikowane do połowy grudnia 2013.

Kreator zmian. Systemy finansowo-księgowe muszą być aktualne

Datą graniczną uaktualnienia systemów finansowo-księgowych jest 1 stycznia 2014, kiedy wejdą w życie przepisy zmieniające definicję obowiązku podatkowego. InsERT przygotował dla swoich klientów specjalny kreator, który szybko i w łatwy sposób dostosuje parametry programu do nowych przepisów, tak więc z punktu widzenia programu problemu nie będzie. Niestety, żaden program nie umie podejmować decyzji za podatników, a ci będą musieli nauczyć się żyć w rzeczywistości nowych przepisów, zmieniając wieloletnie nawyki i to na pewno będzie wymagać dłuższego czasu.

Źródło: InsERT

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Wykop
  • Print

Dyskusja

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Napisz komentarz