//
czytasz...

Wiadomości

SAP ogłasza wyniki finansowe za I kw. 2013 r.: przychody ze sprzedaży oprogramowania oraz rozwiązań do przetwarzania w chmurze wzrosły o 25%

 • W pierwszym kwartale roku 2013 przychody ze sprzedaży oprogramowania i licencji na usługi przetwarzania w chmurze, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 23% do 824 mln EUR (licząc po stałych kursach walut – o 25%).
 • Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły w I kw. 2013 r. o 12% (licząc po stałych kursach walut – o14% ) i wyniosły 2,94 mld EUR.
 • Trzynasty z rzędu kwartał, w którym firma SAP odnotowała dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług z nim związanych, nieoparty na standardach MSSF.
 • Wyjątkowy wzrost sprzedaży SAP HANA — flagowej platformy SAP do przetwarzania danych w pamięci zaowocował potrojeniem przychodów ze sprzedaży oprogramowania (w porównaniu do poprzedniego roku).
 • Silna sprzedaż rozwiązań do przetwarzania w chmurze — ekstrapolowane na pełny rok przychody ze sprzedaży rozwiązań tego typu sięgnęły 900 mln EUR.
 • Zysk operacyjny, nieoparty na standardach MSSF, wzrósł w I kw. 2013 r. o 8% (licząc po stałych kursach walut – o 11%) i wyniósł 901 mln EUR.
 • Zysk na akcję, nieoparty na standardach MSSF, wzrósł w pierwszym kwartale o 18% i wyniósł 0,58 EUR.
 • SAP podtrzymuje prognozy na pełny rok 2013.

Firma SAP AG ogłosiła wyniki finansowe za I kwartał roku finansowego, zakończony 31 marca 2013 r.

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 R.

SAP rozpoczął rok 2013 z dobrymi wynikami — przychody ze sprzedaży oprogramowania oraz licencji na usługi przetwarzania w chmurze, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 23% (licząc po stałych kursach walut – o 25% ) i wyniosły 824 miliony EUR.

Bardzo dobre wyniki firma odnotowała w regionie obu Ameryk, gdzie przychody ze sprzedaży oprogramowania oraz licencji na usługi przetwarzania w chmurze, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 49% (licząc po stałych kursach walut – o 51%). Tak doskonały wynik firma zawdzięcza głównie wysokiej sprzedaży oprogramowania w Ameryce Łacińskiej oraz dużemu wzrostowi przychodów z usług wsparcia oraz z licencji na usługi przetwarzania w chmurze w Ameryce Północnej. W regionie EMEA przychody ze sprzedaży oprogramowania oraz licencji na usługi przetwarzania w chmurze, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 13% (licząc po stałych kursach walut – o 15%), co — biorąc pod uwagę duży poziom niepewności na rynku — należy uznać za bardzo dobry wynik. Na wynik ten wpłynął wzrost sprzedaży oprogramowania w ujęciu rocznym na wielu rynkach, w tym w Rosji, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. W rejonie Dalekiego Wschodu i Japonii (APJ) przychody ze sprzedaży oprogramowania oraz licencji na usługi przetwarzania w chmurze, nieoparte na standardach MSSF, spadły, ponieważ po rekordowym IV kwartale roku 2012 oraz osiągnięciu pozycji lidera na kilku rynkach, w niektórych częściach tego regionu rok 2013 rozpoczął się słabiej. Firma spodziewa się powrócenia na ścieżkę wzrostu w tym rejonie w drugim kwartale br.

Kolejny raz platforma SAP HANA ma duży wpływ na wyniki firmy SAP. W ujęciu rocznym przychody ze sprzedaży oprogramowania SAP HANA uległy potrojeniu i wyniosły 86 milionów EUR. Firma umacnia również swoją pozycję lidera w sektorze rozwiązań mobilnych, odnotowując solidny, dwucyfrowy wzrost.

Widać wyraźnie trwały i silny wzrost sprzedaży usług przetwarzania w chmurze. Firma SAP ma najbardziej kompleksową ofertę usług przetwarzania w chmurze, dzięki czemu roczne przychody z ich sprzedaży osiągnął niedługo 900 milionów EUR[1]. Przychody ze sprzedaży usług wsparcia oraz subskrypcji na usługi przetwarzania w chmurze, liczone nieoparte na standardach MSSF, wyniosły w pierwszym kwartale 2013 r. 167 milionów EUR, co w ujęciu rocznym stanowi wzrost o 380%. Na dzień 31 marca 2013 r. oczekiwane przychody ze sprzedaży usług oraz licencji na usługi przetwarzania w chmurze, liczone według standardów innych niż MSSF[2], wynosiły 377 milionów EUR, co w ujęciu rocznym stanowi wzrost o 95%. Na dzień 31 grudnia 2012 r. oczekiwane przychody z tytułu usług wsparcia i licencji na usługi przetwarzania w chmurze[3] wynosiły 800 milionów EUR. Łączna liczba subskrybentów aplikacji SAP udostępnianych w chmurze przekroczyła 24 miliony. W segmencie Ariba płatności w ramach tej sieci w ostatnich 12 miesiącach[4] wyniosły ok. 460 miliardów USD. Z sieci tej korzysta już ponad milion przedsiębiorstw, co czyni Ariba największą sieciową biznesową.

Pełna informacja nt. wyników pierwszego kwartału w SAP jest dostępna na stronie www.sap.com/investor.


[1] Prognozowane przychody na tym polu oszacowano poprzez pomnożenie przychodów działu przetwarzania w chmurze za pierwszy kwartał 2013 r. przez liczbę 4.
[2] Począwszy od tego kwartału, SAP będzie prezentować przychody okresów przyszłych ze sprzedaży usług wsparcia oraz subskrypcji na usługi przetwarzania w chmurze, liczone według standardów innych niż MSSF, stanowiące podzbiór łącznych przychodów okresów przyszłych, liczonych według standardów innych niż MSSF, wykazywanych na arkuszu bilansu.
[3] Oczekiwane przychody to spodziewane przyszłe przychody, które zostały już zakontraktowane, aczkolwiek nie zostały jeszcze zafakturowane, w związku z czym nie są wykazywane jako przychody okresów przyszłych.
[4] Kwota płatności dokonanych w ramach sieci to łączna wartość zamówień zrealizowanych w ramach sieci Ariba w minionych 12 miesiącach.

Źródło: www.sap.com

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Wykop
 • Print

Dyskusja

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Napisz komentarz