//
czytasz...

Wiadomości

SAP ogłasza wyniki za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy roku 2013

SAP ogłasza solidne wyniki i dwucyfrowy wzrost w 3. kwartale –rozwiązania w chmurze oraz przetwarzanie „w pamięci” głównymi obszarami wzrostu

1,2 miliarda euro przychodu z oprogramowania i subskrypcji w chmurze
1,3 miliarda euro zysku operacyjnego
(przed zastosowaniem standardów MSSF)

 • W trzecim kwartale 2013 przychody z oprogramowania i subskrypcji w chmurze, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 13%, licząc po stałych kursach walut (o 6% licząc po bieżących kursach walut, do €1,17 miliarda euro)
 • W trzecim kwartale przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 12% licząc po stałych kursach walut (o 5% licząc po bieżących kursach walut, do €3,36 miliarda euro)
 • Trzycyfrowy wzrost rok do roku w zakresie przychodów z oprogramowania dostarczanego w chmurze, ekstrapolowane na pełny rok przychody ze sprzedaży rozwiązań tego typu przekraczają 1 mld EUR
 • Umocnienie pozycji lidera w segmencie przetwarzania “w pamięci” – 90% wzrost rok do roku w zakresie przychodów z oprogramowania SAP HANA, licząc po stałych kursach walut (79% licząc po bieżących kursach walut)
 • Zysk operacyjny za 3. kwartał 2013, nieoparty na standardach MSSF, wyniósł 1,3 miliarda euro, co oznacza wzrost o 15% według stałych kursów walut (5% po kursach bieżących)
 • Mocny wzrost zysku na akcję w trzecim kwartale
 • SAP podtrzymuje prognozy na cały rok 2013

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W TRZECIM KWARTALE 2013

“SAP odgrywa wiodącą rolę w ewolucji rynku w kierunku rozwiązań w chmurze oraz przetwarzania in-memory („w pamięci”). SAP HANA jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem in-memory na rynku i jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia 1 mld EUR przychodu z oprogramowania SAP HANA od momentu wprowadzenia go na rynek. Klienci bardzo dobrze przyjęli SAP Business Suite na platformie HANA, co pokazuje naszą pozycję lidera w dziedzinie innowacyjności i rozwoju platform dla biznesu” – powiedzieli Bill McDermott i Jim Hagemann Snabe, prezesi SAP. „Jesteśmy obecnie drugą największą firmą dostarczająca rozwiązania w chmurze z przychodami ze sprzedaży rozwiązań tego typu, ekstrapolowanymi na pełny rok, przekraczającymi 1 mld EUR. Będziemy kontynuować zwiększanie udziału w rynku i znacznie szybszy rozwój niż nasi konkurenci we wszystkich regionach.”

“SAP odnotował mocne wyniki za trzeci kwartał, biorąc pod uwagę zmienne otoczenie makroekonomiczne oraz silne wahania walut. Skoncentrowanie na dyscyplinie operacyjnej, przy jednoczesnym skutecznym rozwoju naszych rozwiązań w chmurze, opłaciło się. Kontynuowaliśmy dwucyfrowe tempo wzrostu i zwiększyliśmy marżę operacyjną, przed zastosowaniem standardów MSSF, o 180 punktów bazowych, licząc po stałych kursach walut” – powiedział Werner Brandt, Dyrektor Finansowy SAP.

W trzecim kwartale 2013 przychody z oprogramowania i subskrypcji w chmurze, nieoparte na standardach MSSF, wzrosły o 13% licząc po stałych kursach walut (o 6% licząc po bieżących kursach walut, do €1,17 miliarda euro). Przychody SAP z oprogramowania dostarczanego w chmurze rosną szybciej niż u większości konkurentów. SAP podpisał kolejny znaczący kontrakt na rozwiązania w chmurze – EMC, jedna z największych firm w Stanach Zjednoczonych, wybrała rozwiązania chmurowe SAP, w tym Employee Central, które wspiera zarządzanie zasobami ludzkimi i wynagradzanie pracowników, a także rozwiązanie do współpracy z dostawcami. Ekstrapolowane na pełny rok przychody SAP ze sprzedaży rozwiązań w chmurze przekraczają teraz 1 mld EUR. Z około 33 mln użytkowników SAP posiada największą bazę subskrybentów na rynku tego typu rozwiązań. Na dzień 30 września 2013 r. oczekiwane przychody w zakresie sprzedaży oprogramowania dostarczanego w chmurze, liczone bez zastosowania standardów MSSF, wynosiły 382 milionów EUR, co w ujęciu rocznym stanowi wzrost o 79%. Przychody z rozwiązań Ariba wykazują synergię z rosnącymi dwucyfrowo billingami za nowe aplikacje i rozszerzenia. Wielkość transakcji w sieci Ariba w ostatnich 12 miesiącach wyniosła ok. 500 miliardów USD. Ariba jest największą siecią biznesową on-line, z której korzysta ok. 1,2 miliona podmiotów.

SAP HANA, platforma przetwarzania danych „w pamięci”, nadal jest głównym motorem wzrostu, ze wzrostem rok do roku w zakresie przychodów z oprogramowania wynoszącym 90% licząc po stałych kursach walut (79% licząc po bieżących kursach walut). Ponad 2100 klientów wybrało SAP HANA. SAP Business Suite na platformie SAP HANA jest najlepszą w swojej klasie platformą dla aplikacji o wysokiej wydajności, na którą zdecydowało się już ponad 450 klientów. Klienci wykazują również duże zainteresowanie SAP HANA Enterprise Cloud.

Podsumowując SAP w trzecim kwartał kontynuował dwucyfrowy wzrost, osiągając 3,36 mld euro przychodów z oprogramowania i związanych z nim usług, co stanowi o 12% więcej, licząc przed zastosowaniem standardów MSSF i po stałych kursach walut (5% wg. bieżących kursów walut).

Źródło: SAP

Podziel się: Podziel się z innymi za pomocą portali społecznościowych.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Wykop
 • Print

Dyskusja

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Napisz komentarz